Phòng thí nghiệm Bộ môn Địa kỹ thuật - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 22:31     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu:

PTN BM Địa kỹ thuật

2. Loại hình:

PTN chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo (Theo danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN):

Địa kỹ thuật

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm: PGS.TS. Đỗ Minh Đức

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị):

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị):

TS. Nguyễn Ngọc Trực,
TS. Dương Thị Toan,
ThS. Nguyễn Mạnh Hiếu

7. Mức độ đầu tư:

PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính: Rây mẫu, lò nung, máy nén,…

9. Hướng nghiên cứu chính:

Cơ lý đất đá;
Giảm thiểu thiên tai;
Ứng phó biến đổi khí hậu;
Vật liệu xây dựng mới

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020: Bài báo khoa học; Đào tạo

- 03 từ khóa: Đặc điểm cơ lý đất đá; Giải pháp giảm thiểu tác động thiên tai; Quy trình sản xuất vật liệu xây dựng mới; Ấn phẩm khoa học và tư vấn chuyển giao.

 
Banner
Banner home right