Phòng thí nghiệm Bộ môn Địa chất môi trường - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 21:25     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu:
PTN Bộ môn Địa chất môi trường

2. Loại hình:
PTN chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm:
TS. Nguyễn Thị Thu Hà

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị):

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị):

TS. Nguyễn Thị Thu Hà,
TS. Trần Đăng Quy,
TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà,
TS. Nguyễn Tài Tuệ,
ThS. Lường Thị Thu Hoài,
ThS. Đỗ Trọng Quốc,
ThS. Nguyễn Thùy Linh

7. Mức độ đầu tư: PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính: Hệ phân tích thành phần rắn, thiết bị đo chất lượng nước,…

9. Hướng nghiên cứu chính:

- 05 từ khóa: Địa môi trường; Địa chất sinh thái; Khôi phục cổ khí hậu và cổ môi trường; Địa hoá sức khỏe

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:

Bài báo; Báo cáo tư vấn; đào tạo - 03 từ khóa: Bản đồ địa chất môi trường; Giải pháp sử dụng bền vững hệ sinh thái; Đặc điểm cổ khí hậu; Ấn phẩm khoa học và tư vấn chuyển giao.

 
Banner
Banner home right