Phòng thí nghiệm Bộ môn Di truyền học - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 15:20     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm:

Phòng thí nghiệm BM Di truyền học

2. Loại hình:

Phòng thí nghiệm chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo: Sinh học/Di truyền học

4. Trưởng phòng thí nghiệm:

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

5. Danh sách cán bộ cơ hữu:

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân,
TS. Nguyễn Văn Sáng,
TS. Trần Đức Long,
TS. Đỗ Thị Phúc,
ThS. Trần Thị Thùy Anh,
CN. Hoàng Hải Yến

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị):

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân,
TS. Nguyễn Văn Sáng,
TS. Trần Đức Long,
TS. Đỗ Thị Phúc,
TS. Đinh Nho Thái.

7. Mức độ đầu tư:
PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:

Tủ an toàn sinh học cấp 2 (Labtech), Máy nhân gen Kyratec, Máy nhân gen Gene Amp 9700 (ABI), Hệ thống chụp ảnh gel (Protein Simple), Máy li tâm lạnh Mickro 22R (Hettich), Máy thu tế bào IH110 (Inotech), Kính hiển vi Carlzeiss có màn hình quan sát, Kính hiển vi quang học CH21 (Olympus), Bể điện di ngang cỡ nhỏ (Biorad),

9. Hướng nghiên cứu chính:

+Nghiên cứu cơ chế phân tử và chọn tạo giống thực vật có khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi
+Nghiên cứu đa dạng di truyền sinh vật quý hiếm và có giá trị kinh tế cao của Việt Nam, định hướng ứng dụng trong bảo tồn và phát triển kinh tế. +Ứng dụng các kỹ thuật di truyền trong nghiên cứu cơ chế phân tử và định hướng chẩn đoán và sàng lọc một số bệnh ở người, vật nuôi và cây trồng.
+Sử dụng công nghệ ADN tái tổ hợp hợp trong sàng lọc các hợp chất có hoạt tính sinh học .
- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Đa dạng di truyền; Chọn giống chống chịu; Chẩn đoán gen, ADN tái tổ hợp; Sàng lọc thuốc.

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

- Các cán bộ nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm đã công bố trên 30 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS.
- Quy trình sàng lọc đột biến gen sửa chữa ghép cặp sai DNA MLH1 và MSH2 bằng SSCP-PCR.

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:

+ 01-03 quy trình/bộ kit chẩn đoán một số bệnh di truyền cho người Việt Nam.
+ 03-05 bài báo trên tạp chí ISI/SCOPUS + 03 nghiên cứu sinh, 15-20 học viên cao học.
- 3 từ khóa về sản phẩm: Kit chẩn đoán gen; Quy trình sàng lọc đột biến; Quy trình sàng lọc thuốc; Ấn phẩm khoa học, sáng chế.

 
Banner
Banner home right