Phòng thí nghiệm Bộ môn Công nghệ môi trường - Đại học khoa học tự nhiên

Chủ nhật - 02/10/2016 09:53     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm:
PTN BM Công nghệ môi trường

2. Loại hình:
Phòng thí nghiệm chuyên đề

3. Ngành, chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường, Công nghệ môi trường

4. Trưởng phòng thí nghiệm:
ThS. Phạm Hoàng Giang

5. Danh sách cán bộ cơ hữu:
ThS. Lưu Minh Loan,
ThS. Cái Anh Tú,
CN. Lê Hương Giang

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt:
ThS. Lưu Minh Loan, ThS. Cái Anh Tú, CN. Lê Hương Giang.

7. Mức độ đầu tư: PTN đã được đầu tư mới và đồng bộ

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:
Thiết bị nghiên cứu keo tụ, kết tủa, lắng, gạn dạng Pilot, Lò đốt rác thải Y tế, Tủ hút khí độc

9. Hướng nghiên cứu chính:

Định hướng đào tạo và nghiên cứu về các hướng chuyên môn về: Công nghệ môi trường không khí, Công nghệ môi nước và nước thải, Công nghệ môi trường chất thải rắn (bao gồm cả xử lý đất ô nhiễm), Độc học môi trường và xử lý độc chất, Ô nhiễm môi trường, Công nghệ phân tích và đánh giá môi trường, Mô hình hóa công nghệ môi trường, Công nghệ sản xuất sạch, Hóa môi trường (bao gồm cả Công nghệ phân tích và đánh giá môi trường), Công nghệ khai thác và sử dụng năng lượng, Vật liệu xử lý môi trường. Kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học, tham gia giảng dạy các môn thực hành, thực tập trong khung chương trình đào tạo Khoa học Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật môi trường (hệ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ). Hướng dẫn sinh viên và học viên, NCS nghiên cứu thực hiện khóa luận, luận văn, luận án. Triển khai các đề tài nghiên cứu, dịch vụ khoa học với việc xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh - 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: công nghệ, xử lý, ô nhiễm, vật liệu, nghiên cứu

10. Dòng sản phẩm KHCN đã có, có thể chuyển giao:

Bộ test kít xác định nhanh NH4 + , vật liệu xử lý ô nhiễm môi trường …

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016 - 2020:

Sản phẩm đào tạo: sinh viên và học viên, NCS Bài báo khoa học, Đề tài nghiên cứu khoa học, Các sản phẩm dịch vụ khoa học khác
- 3 từ khóa về sản phẩm: Quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm MT, vật liệu xử lý ô nhiễm, mô hình xử lý chất thải rắn, nước thải và khí thải.ào tạo, khoa học, dịch vụ

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right