Phòng thí nghiệm BM Thủy văn và Tài nguyên nước - Đại học Khoa học tự nhiên

Chủ nhật - 02/10/2016 09:47     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu:
PTN Bộ môn Thủy văn và Tài nguyên nước

2. Loại hình:
PTN Chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo:
Thủy văn (mã số 52440224)

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm:
S. Nguyễn Quang Hưng

5. Danh sách cán bộ cơ hữu:
TS. Nguyễn Quang Hưng

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt:
PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn,
PGS.TS. Trần Ngọc Anh,
PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang,
ThS. Nguyễn Đức Hạnh,
ThS. Trịnh Minh Ngọc,
ThS. Đặng Đình Khá,
ThS. Nguyễn Ý Như

7. Mức độ đầu tư:
TT/PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung.

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:

9. Hướng nghiên cứu chính:
Phòng thí nghiệm được thành lập để tiến hành các nghiên cứu công nghệ khoa học và công nghệ tính toán, ứng dụng triển khai trong các công tác nghiên cứu và hỗ trợ đào tạo.
- Đánh giá chất lượng nước, quản lý chất lượng nước cho lưu vực, đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược.
- Quản lý tài nguyên nước theo lưu vực, phát triển công nghệ hỗ trợ tính toán thủy văn trên các lưu vực hiếm hoặc không có số liệu quan trắc mặt đất.
- Nghiên cứu đánh giá trữ lượng, chất lượng, phục vụ khai thác và quản lý nước dưới đất
- Xây dựng, thiết lập các mô hình Thủy văn đô thị, hệ thống quan trắc và cảnh báo thiên tai thời gian thực.
- Ứng dụng và phát triển các mô hình tính toán thủy thực, thủy văn, cân bằng nước, chất lượng nước, các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu
- Ứng dụng phát triển các hệ thống truyền số liệu, quan trắc thời gian thực cảnh báo và dự báo Thủy văn, Tài nguyên nước.
- Ứng dụng số liệu GIS và viễn thám trong Thủy văn Tài nguyên nước
- Thiết lập hệ thống máy tính trạm làm nhiệm vụ thu thập, tổng hợp các dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo.
Từ khóa: Quản lý tài nguyên nước, dự báo tài nguyên nước, mô hình thủy văn, biến đổi khí hậu,

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:
Một số mô hình thủy văn, thủy lực, chất lượng nước các lưu vực lớn của Việt Nam, các hệ thống tích hợp cảnh báo và dự báo thiên tai thời gian thực.

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:
- Hệ thống tích hợp quan trắc khí tượng thủy văn và dự báo thủy văn cho các lưu vực.
- Mô hình thủy văn thủy lực và chất lượng nước một số lưu vực lớn phục vụ dự báo và hỗ trợ quản lý tài nguyên nước.
- Bản đồ ngập lụt và bản đồ tính dễ bị tổn thương cho các lưu vực
Từ khóa về sản phẩm: dự báo thủy văn thời gian thực, hệ thống tích hợp khí tượng thủy văn, mô hình chất lượng nước

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right