Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Xe tải cẩu có lắp sàn công tác

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 09:34 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Xe tải cẩu có lắp sàn công tác
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000367-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 20/10/2003
5. Ngày cấp 20/10/2003
6. Chủ sở hữu chính Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị (VN)
7. Tác giả Nguyễn Văn Chương (VN), Phạm Đức Tiến (VN), Hoàng Việt Phương (VN)
8. Điểm nổi bật
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right