Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Véc ni trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật đóng rắn ở nhiệt độ thường bằng một số tác nhân và phương pháp sản xuất véc ni này

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 17:06 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Véc ni trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật đóng rắn ở nhiệt độ thường bằng một số tác nhân và phương pháp sản xuất véc ni này
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2014-00172
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 26/10/2015
5. Ngày cấp 26/10/2015
6. Chủ sở hữu chính Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7. Tác giả Lê Xuân Hiền (VN), Đỗ Minh Thành (VN), Nguyễn Thị Thường (VN)
8. Điểm nổi bật
Véc ni đóng rắn ở nhiệt độ thường bằng polyetylen polyamine hoặc polyizoxyanat theo giải pháp hữu ích bao gồm nhựa epoxy biến tính dầu đậu nành hoặc dầu hạt cao su hoặc dầu dừa hoặc dầu ve với phần khối lượng 100, dung môi là Ethyl Cellosolve (Etylen Glycol Monoetyl ete) (khi dùng tác nhân đóng rắn PEPA) hoặc xylen, toluen (khi dùng tác nhân đóng rắn PI) với phân khối lượng là 100-200, polyetylen polyamin với tỷ phần khối lượng so với nhựa epoxy biến tính dầu là ED/PEPA = 100/35-10 hoặc polyizoxyanat với tỷ phần khối lượng so với nhựa epoxy biến tính dầu là ED/PI 100/50-20. Dung dịch nhựa epoxy biến tính dầu trong dung môi được đóng gói riêng, amin hoặc polyizoxyanat được đóng gói riêng và trộn đều theo tỷ lệ khối lượng nêu trên ngay trước khi sử dụng. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp sản xuất véc ni này.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right