Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Vật liệu dùng để mang vi sinh vật trong xử lý nước thải

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 15:02 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Vật liệu dùng để mang vi sinh vật trong xử lý nước thải
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2015-00363
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7. Tác giả Trịnh Văn Tuyên (VN), Đặng Thị Thùy Nguyên (VN), Hoàng Lương (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến vật liệu dùng để mang vi sinh vật trong xử lý nước thải chứa (tính theo % khối lượng) : (i) sỏi nhẹ keramzit dạng viên cầu có cỡ hạt từ 4 đến 5mm với lượng từ 22 đến 36%; (ii) than hoạt tính cỡ hạt từ 1 đến 2mm với lượng từ 10 đến 15%; (iii) zeolit cỡ hạt từ 0,8 đến 2mm với lượng từ 16 đến 22%; (iv) cát với lượng từ 14 đến 20%; và (v) xi măng với lượng từ 14 đến 28%. Vật liệu này thích hợp để bố trí trong dòng nước chảy, giúp cải thiện đáng kể chất lượng dòng nước, đặc biệt là dòng sông, hồ và kênh rạch.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right