Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Vật liệu 100% Me-zeolit nguyên khối đa cấp mao quản chứa kim loại trong khung và phương pháp chế tạo chúng

Cập nhật Thứ ba - 23/02/2016 08:45 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Vật liệu 100% Me-zeolit nguyên khối đa cấp mao quản chứa kim loại trong khung và phương pháp chế tạo chúng
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2011-02864
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/05/2013
5. Ngày cấp 27/05/2013
6. Chủ sở hữu chính Đỗ Mạnh Huy
7. Tác giả Chen Feng Qiu (CN), Đỗ Mạnh Huy (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến vật liệu 100% Me-zeolit nguyên khối đa cấp mao quản chứa kim loại trong khung tứ diện zeolit và phương pháp chế tạo vật liệu này. Phương pháp này bao gồm: (i) gel hoá hỗn hợp nguồn silic, nguồn nhôm, chất định hướng cấu trúc và nước. (ii) thêm muối kim loại, (iii) tinh thể hóa, (iv) rửa, sấy và nung. Trong phương pháp này không cần sử dụng bất kỳ chất mang cũng như chất định hướng mao quản trung hay mao quản lớn nào mà trực tiếp chế tạo ra vật liệu 100% Me-zeolit nguyên khối đa cấp mao quản chứa kim loại trong khung tứ diện zeolit, công nghệ chế tạo tạo đơn giản, nhiệt độ tinh thể hóa thấp, thời gian tinh thể hóa nhanh, giá thành sản xuất thấp thích hợp sản xuất quy mô công nghiệp.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right