Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Vật kết dính khô, đồ chơi và trò chơi có vật kết dính khô này.

Cập nhật Thứ tư - 03/02/2016 15:43 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Vật kết dính khô, đồ chơi và trò chơi có vật kết dính khô này.
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2013-03562
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/04/2014
5. Ngày cấp 25/04/2014
6. Chủ sở hữu chính MYLAN GROUP
7. Tác giả VINH BUI, Loc (US), NGUYEN, My T. (CA)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất vật kết dính khô chứa bề mặt có đặc điểm micro và có đặc điểm nano, và bề mặt mềm có độ cứng khoảng 60 Shore A hoặc thấp hơn, bề mặt có đặc điểm micro và có đặc điểm nano và bề mặt mềm có khả năng tạo ra liên kết kết dính khô khi tiếp xúc với nhau.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right