Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Túi cao su mềm trữ dầu

Cập nhật Thứ tư - 27/01/2016 08:40 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Túi cao su mềm trữ dầu
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0001081-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 15/07/2013
5. Ngày cấp 15/07/2013
6. Chủ sở hữu chính Viện Hóa học-Vật liệu/Viện Khoa học-Công nghệ Quân sự/Bộ Quốc phòng (VN)
7. Tác giả Nguyễn Thành Nhân (VN), Chu Chiến Hữu (VN), Phạm Như Hoàn (VN), Nguyễn Văn Thành (VN), Nguyễn Việt Bắc (VN), Phạm Minh Tuấn (VN), Vũ Ngọc Toán (VN), Đặng Trần Thiêm (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến túi cao su mềm trữ dầu bao gồm lớp cao su chịu dầu trên cơ sở cao su nitril đượe cán phủ lên trên bề mặt của lớp vải polyeste và lớp keo dùng để tạo kết dính bền chắc giữa lớp vải polyeste và lớp cao su chịu dầu. Việc sản xuất túi cao su trữ dầu phù hợp với điều kiện trang thiết bị, vật tư, trình độ công nghệ trong nước, đáp ứng được nhu cầu ứng dụng ngày càng mở rộng của sản phẩm này.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right