Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Tua-bin hai trục quay

Cập nhật Thứ ba - 02/02/2016 15:25 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Tua-bin hai trục quay
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2013-01831
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/12/2014
5. Ngày cấp 25/12/2014
6. Chủ sở hữu chính Vũ Trọng Phi (VN)
7. Tác giả Vũ Trọng Phi (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến tua-bin hai trục quay lợi dụng lực hút của trái đất để tạo ra mômen quay, tua-bin bao gồm bộ truyền động xích gồm có dây xích, đĩa xích dẫn, đĩa xích bị dẫn, trục quay và máng chứa; khác biệt ở chỗ, tua-bin hai trục quay theo sáng chế hoạt động không cần cột áp nước, nhờ đó tiết kiệm một trữ lượng thủy điện lớn và cũng phù hợp khi sử dụng trong các nhà máy điện nguyên tử.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right