Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Trụ bê tông được bọc vỏ nhựa PVC

Cập nhật Thứ hai - 01/02/2016 10:30 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Trụ bê tông được bọc vỏ nhựa PVC
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2013-00004
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 27/07/2014
5. Ngày cấp 27/07/2014
6. Chủ sở hữu chính Dương Đình Khang (VN)
7. Tác giả Dương Đình Khang (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến trụ bê tông được bọc vỏ nhựa PVC, nhằm khai thác ưu điểm của bê tông và của ống nhựa PVC. Trụ bê tông được bọc vỏ nhựa PVC theo giải pháp hữu ích được tạo ra bằng cách nhồi vữa bê tông mác cao vào ống nhựa PVC có đặt trước cốt thép hoặc cốt tre. Đặc điểm kỹ thuật của trụ này là dễ chế tạo, không cần dùng cốp pha, không cần trát, cốt thép được bảo vệ tốt, không bị oxy hóa, không bị xâm thực bởi môi trường.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right