Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Tổ hợp thiết bị phân loại nylon từ hỗn hợp rác sinh hoạt

Cập nhật Thứ ba - 23/02/2016 09:06 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Tổ hợp thiết bị phân loại nylon từ hỗn hợp rác sinh hoạt
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2011-03084
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/02/2012
5. Ngày cấp 27/02/2012
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Gia Long (VN)
7. Tác giả Nguyễn Gia Long (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến tổ hợp thiết bị phân loại nylon từ hỗn hợp rác thải sinh hoạt, trong đó tổ hợp thiết bị này bao gồm buồng cắt xé sơ cấp (1) có cửa nạp liệu (11) được bố trí phía trên thân buồng cắt xé sơ cấp (1) và cửa thoát liệu (16) được bố trí phía ngang thân buồng cắt xé sơ cấp (1), trong đó buồng cắt xé sơ cấp (1) còn bao gồm khoang xử lý (17) hình trụ tròn được đặt cơ bản là nằm ngang, thành trong có gắn ít nhất một hàng dao cắt xé tĩnh (14) hướng tâm, trục quay (12) có gắn ít nhất một hàng dao cắt xé động (13) tỏa tâm, sao cho khi trực quay (12) quay thì các dao cắt xé động (13) có thể lọt qua khe giữa các dao cắt xé tĩnh (14) và tại mỗi thời điểm hoạt động tải trọng lên trục quay (12) cơ bản là đều nhau, ít nhất một cánh tạo gió (15) theo hướng tỏa tâm được gắn tại mỗi đầu của trục quay (12); và buồng tuyển gió (2) được lắp đặt liên hoàn và áp sát với cửa thoát liệu (11) của buồng cắt xé sơ cấp (1), bao gồm khoang tuyển gió (22) cơ bản được đặt nằm ngang, quạt gió (21) được bố trí ở đầu khoang tuyển gió (22) để thổi gió vào trong khoang, cơ cấu trục vít (26) được đặt ở phần thân dưới của khoang tuyển gió (22), bao gồm buồng vít tải (261) và vít tải (262). 
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right