Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Tổ hợp máy tách bụi xyclon ướt nâng cấp

Cập nhật Thứ tư - 03/02/2016 11:04 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Tổ hợp máy tách bụi xyclon ướt nâng cấp
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2013-02732
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/03/2015
5. Ngày cấp 25/03/2015
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Dần (VN)
7. Tác giả Nguyễn Dần (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến tổ hợp máy tách bụi xyclon ướt nâng cấp. Bằng cách lấy một xyclon tiêu chuẩn có các thông số tối ưu, cắt phần tách bụi ở trên cùng. Ghép nối liên tục các đoạn này lại với nhau ta có được một dãy xyclon đơn nâng cấp Điều cần chú ý ở đây là khí thoát ra ngoài không theo ống dẫn trung tâm của xyclon, mà được dẫn qua thành thiết bị, với trở lực không đổi. Tập hợp nhiều dãy đơn lại với nhau ta sẽ có được tổ hợp máy tách bụi xyclon ướt nâng cấp thoả mãn yêu cầu của thực tiễn công nghiệp.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right