Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thuyền phao nâng trục gắn cánh quạt

Cập nhật Thứ ba - 02/02/2016 15:45 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thuyền phao nâng trục gắn cánh quạt
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0001038-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 30/01/2012
5. Ngày cấp 30/01/2012
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH SXTM nhựa Chí Thành V.N (VN)
7. Tác giả Nguyễn Văn Lập (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến thuyền phao nâng trục gắn cánh quạt bao gồm hai tấm đầu phao (5) liên kết với hai tấm bên (6) có dạng hình chữ A để tạo thành khung phao có lắp phao (19) ở bên trong khung phao này, phần đầu nhô ra của khung phao trên các tấm đầu phao (5) lần lượt được liên kết với cọc đứng (20), qua chốt xoay (21), và nắp đậy ống có lỗ xỏ dây (13) để luồn dây (23) để liên kết các khung phao và liên kết với cọc neo (22), phần trên của mỗi tấm bên (6) có gối đỡ trục (3) để liên kết với ống gắn trục quạt, trong đó ở phần giữa bên dưới của mỗi tấm đầu phao (5) có một rãnh xỏ dây (14), và một rãnh xỏ dây (14) được tạo ra trong gân (17) nhô lên phía trên của một trong số hai tấm đầu phao (5) và dây (24) bao quanh phần trên của phao (19) và qua các rãnh xỏ dây (14) để nâng hạ phao theo phương thẳng đứng nhờ khóa dây (25) và thanh điều chỉnh (26) có tiết diện tròn.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right