Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thuyền

Cập nhật Thứ năm - 25/02/2016 10:08 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thuyền
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2009-00366
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/06/2009
5. Ngày cấp 25/06/2009
6. Chủ sở hữu chính Phạm Quang Huy (VN)
7. Tác giả Phạm Quang Huy (VN)
8. Điểm nổi bật
Mục đích của sáng chế là đề xuất thuyền có khả năng nổi lập lờ trên mặt nước như một chiếc phao khi bị chìm. Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất thuyền (1) bao gồm vỏ thuyền (2) được phân chia thành các khoang ở mũi thuyền (5), khoang ở đuôi thuyền (8), khoang hành khách (6) và/hoặc khoang hàng hoá (7) giữa các khoang (5, 8) này và phương tiện đẩy (3) lắp ở đuôi thuyền (1), khác biệt ở chỗ, thuyền được trang bị vật tạo sức nâng trên gần như toàn bộ chiều dài của vỏ thuyền (2); và ít nhất một van thông thuỷ (11) trên sàn của vỏ thuyền (21). Nhờ vậy, khi gặp tai nạn, van thông thuỷ (11) được mở ra cho nước tràn vào lòng thuyền khiến cho thuyền bị chìm xuống nhưng vẫn nổi lập lờ trên mặt nước như một chiếc phao mà không bị lật.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right