Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thủy tinh không chì đa dụng hàm lượng Li2O thấp để sản xuất các loại ống rút khí, trụ, loa và vỏ ngoài cho các loại đèn điện chiếu sáng

Cập nhật Thứ hai - 01/02/2016 14:51 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thủy tinh không chì đa dụng hàm lượng Li2O thấp để sản xuất các loại ống rút khí, trụ, loa và vỏ ngoài cho các loại đèn điện chiếu sáng
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2013-00210
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/10/2013
5. Ngày cấp 25/10/2013
6. Chủ sở hữu chính Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
7. Tác giả Nguyễn Đoàn Thăng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất một loại thủy tinh không chì đa đụng đùng để sản xuất ống rút khí, trụ, loa và vỏ ngoài của các loại đốn điện chiếu sáng với các thành phần, tỷ lệ phần trăm khối lượng như sau: SiO2: 65á70%, Al2O3:2,5á4%, SrO+BaO: 10á12%, CaO+MgO: 2á4%, Na2O+K2O: 10á15%, Li2O: 0,5ál,5%, CeO2: 0,1á0,3%, B2O3: 0á1%, Fe2O3 - lớn nhất 0,05%, khác (NaCl, . . .): 0,5%. Thủy tinh này ngoài việc đáp ứng yêu cầu không có chì độc hại đối với sức khỏe con ngươi còn đáp ứng đồng thời nhiều tính năng kỹ thuật quyết định chất lượng thủy tinh điện chiếu sáng như hệ số giãn nở nhiệt, nhiệt độ biến mềm phù hợp để chắp nối và gia công nhiệt các loại chi tiết đa dạng như loa, trụ, vỏ bóng compact dạng xoắn, vỏ bóng compact dạng U, vỏ bóng huỳnh quang, vỏ bóng đốn tròn. . . ; khả năng bền hóa tốt; ngăn chặn tia tử ngoại (UV) có hại đối với người và môi trường, hàm lượng oxit đắt tiền Li2O được sử dụng ở mức thấp nhằm hạ giá thành sản phẩm.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right