Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thuốc thảo dược dạng bột để điều trị bệnh tăng lipit máu và chống béo phì

Cập nhật Thứ tư - 03/02/2016 09:23 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thuốc thảo dược dạng bột để điều trị bệnh tăng lipit máu và chống béo phì
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2010-00291
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 26/12/2011
5. Ngày cấp 26/12/2011
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH Trường Minh Hoàng
7. Tác giả Nguyễn Văn Toán (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp đề cập đến thuốc thảo dược dạng bột được sử dụng để điều trị bệnh tăng lipit máu và bệnh béo phì, bao gồm các vị thuốc: Hồng hoa (Carthamus tinetorius, Asteraeeae), Sơn tra (Docynia indica, Rosaeeae), Hạ khô thảo (Prunella vulgaris, Lamiaceae), Kim ngân hoa (Lonieera cambodiana, Caprifoliaceae), Hoa hòe (Sophorae Japonicae, Euphobiaceae), Uất kim (Curcuma long, Zingiberaceae), Lá sen (Nelumbo nueifera, Nelumboraceae), trong đó các vị thuốc này có mặt với lượng có tác dụng dược lý.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right