Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thước dùng trong giáo dục phổ thông

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 10:57 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thước dùng trong giáo dục phổ thông
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-04336
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/12/2015
5. Ngày cấp 25/12/2015
6. Chủ sở hữu chính Phan Đình Minh (VN)
7. Tác giả Phan Đình Minh (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến thước có dạng tấm phẳng dùng trong giáo dục phổ thông, thước này bao gồm: phần thân thước bao gồm ít nhất một cạnh thẳng dùng để kẻ đường thẳng và các hình hình học thuộc ít nhất một loại hình hình học; khác biệt ở chỗ, các hình hình học thuộc một loại hình hình học này diễn tả phân số và/hoặc số thập phân có kích thước bằng nhau và được bố trí thành dãy theo cách lấy hình hình học thứ nhất được đục lỗ toàn bộ hình làm đơn vị và các hình hình học còn lại được đục lỗ có diện tích giảm dàn từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái để diễn tả các đơn vị phân số và/hoặc các số thập phân theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải tương ứng với các hình hình học đó.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right