Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thuốc đông y chữa bệnh ra mồ hôi trộm ở trẻ em

Cập nhật Thứ tư - 27/01/2016 10:54 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thuốc đông y chữa bệnh ra mồ hôi trộm ở trẻ em
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2006-01865
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Sáng chế)
4. Ngày công bố 26/05/2008
5. Ngày cấp 26/05/2008
6. Chủ sở hữu chính Phùng Minh Dũng (VN)
7. Tác giả Phùng Minh Dũng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến thuốc đông y chữa bệnh ra mồ hôi trộm ở trẻ em gồm có các dược liệu với tỷ lệ thành phần tính theo phần trăm khối lượng như sau: Thục địa: 16-18%, Hoài sơn: 8-9%, Sơn thù: 8-10%, Mẫu đơn: 6-8%, Bạch phục linh:6-7%, Trạch tả: 6-7%, Ngũ vị tử: 4-5%, Mạch môn: 6-7%, Đại táo: 4-5%, Ma hoàng căn: 2-3%; Đường kính trắng: 24-30%, Đường lactoza: 10- 15%, được sản xuất theo quy trình như sau: Chọn kỹ các dược liệu (các vị thuốc) và loại bỏ tạp chất, sau đó cân đúng khối lượng từng vị thuốc với tỷ lệ thành phần tính theo phần trăm khối lượng: Thục địa: 16- 1 8%, Hoài sơn: 8-9%, Sơn thù: 8-10%, Mẫu đơn bì: 6-8%, Bạch phục linh: 6-7%, Trạch tả: 6- 7%, Ngũ vị tử: 4-5%, Mạch môn: 6-7%, Đại táo: 4-5%, Ma hoàng căn: 2-3% sau đó rửa sạch, thái nhỏ theo kích thước 3 đến 5 mm. Cho vào nồi bằng thép không gỉ sắc 3 lần với nước ăn được, mỗi lần trong thời gian khoảng 3 giờ. Dịch chiết được từ 3 lần sắc trên được trộn đều và để lắng ở nhiệt độ 5 đến 7 độ C cách đêm, sau đó đưa ra lọc kỹ. Cô dịch lọc được ở nhiệt độ dưới 100 độ C và áp suất giảm. Sau khi dịch cô đạt tỷ trọng 1,30-1,35 ở nhiệt độ 55 đến 60 độ C - tương đương bằng 1/10 khối lượng dược liệu đưa vào chiết thì được. Sau đó, cho đường kính trắng và đường lactoza vào trộn đều bằng máy, tiếp theo cho vào máy xát cốm để tạo thành cốm, tiếp theo sấy khô cốm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề cập đến thuốc đông y chữa bệnh ra mồ hôi trộm ở trẻ em gồm có các dược liệu với tỷ lệ thành phần tính theo phần trăm khối lượng như sau: Thục địa: 16-18%, Hoài sơn: 8-9%, Sơn thù: 8-10%, Mẫu đơn: 6-8%, Bạch phục linh:6-7%, Trạch tả: 6-7%, Ngũ vị tử: 4-5%, Mạch môn: 6-7%, Đại táo: 4-5%, Ma hoàng căn: 2-3%; Đường kính trắng: 24-30%, Đường lactoza: 10- 15%, được sản xuất theo quy trình như sau: Chọn kỹ các dược liệu (các vị thuốc) và loại bỏ tạp chất, sau đó cân đúng khối lượng từng vị thuốc với tỷ lệ thành phần tính theo phần trăm khối lượng: Thục địa: 16- 1 8%, Hoài sơn: 8-9%, Sơn thù: 8-10%, Mẫu đơn bì: 6-8%, Bạch phục linh: 6-7%, Trạch tả: 6- 7%, Ngũ vị tử: 4-5%, Mạch môn: 6-7%, Đại táo: 4-5%, Ma hoàng căn: 2-3% sau đó rửa sạch, thái nhỏ theo kích thước 3 đến 5 mm. Cho vào nồi bằng thép không gỉ sắc 3 lần với nước ăn được, mỗi lần trong thời gian khoảng 3 giờ. Dịch chiết được từ 3 lần sắc trên được trộn đều và để lắng ở nhiệt độ 5 đến 7 độ C cách đêm, sau đó đưa ra lọc kỹ. Cô dịch lọc được ở nhiệt độ dưới 100 độ C và áp suất giảm. Sau khi dịch cô đạt tỷ trọng 1,30-1,35 ở nhiệt độ 55 đến 60 độ C - tương đương bằng 1/10 khối lượng dược liệu đưa vào chiết thì được. Sau đó, cho đường kính trắng và đường lactoza vào trộn đều bằng máy, tiếp theo cho vào máy xát cốm để tạo thành cốm, tiếp theo sấy khô cốm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật. 
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right