Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thiết bị từ hoá nước sử dụng vật liệu từ NdFeB

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 10:20 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thiết bị từ hoá nước sử dụng vật liệu từ NdFeB
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000744-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 26/01/2009
5. Ngày cấp 26/01/2009
6. Chủ sở hữu chính Viện khoa học vật liệu (VN)
7. Tác giả Đào Văn Sơn (VN), Trần Lê Hưng (VN), Nguyễn Chí Kiên (VN), Phạm Minh Sơn (VN), Nguyễn Anh Minh (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị từ hoá nước sử dụng vật liệu từ NdFeB bao gồm: các cặp cực từ bằng vật liệu NdFeB ốp vào trong ống dẫn nước bằng vật liệu phi từ, tất cả được đặt trong vỏ thép không gỉ có nắp có thể mở ra được. Bên trong vỏ thép được điền đầy bằng các vật liệu phi từ để cố định các cực từ NdFeB luôn song song và không bị dịch chuyển khi vận chuyển và lắp đặt thiết bị. Bên trong vỏ thép ở phía ngoài cực từ NdFeB có đệm thêm hai tấm sắt nhờ đó làm tăng thêm cường độ từ trường trong ống dẫn nước của thiết bị, bằng cách thay hai tấm sắt che cực từ bằng các tấm sắt có chiều dày khác khi mở vỏ hộp ra có thể điều chỉnh được cường độ từ trường trong ống dẫn nước của thiết bị từ hoá để quá trình từ hoá đạt hiệu quả tốt nhất phù hợp vào thành phần nước đầu vào, vận tốc dòng nước từ hoá và mục đích sử dụng nước được từ hoá.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right