Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thiết bị sấy bánh tráng

Cập nhật Thứ tư - 20/01/2016 15:15 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thiết bị sấy bánh tráng
2. Số bằng,ký hiệu: 1-0007268
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/10/2008
5. Ngày cấp 27/10/2008
6. Chủ sở hữu chính TRẦN DOÃN SƠN
7. Tác giả TRẦN DOÃN SƠN
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất thiết bị sấy bánh tráng bao gồm các môđun được lắp ghép với nhau, các môđun được bao quanh bởi vỏ bao che (5), bên trong vỏ bao che có băng tải dây đai (1) dùng để đỡ và di chuyển liên tục phên sấy được bố trí nằm ngang, cụm gia nhiệt Caloriphe dùng hơi (2) gồm giàn trên (2.2) và giàn dưới (2.1) lần lượt được bố trí bên trên và bên dưới băng tải dây đai (1), cụm tạo dòng tác nhân sấy và thoát ẩm (4) được bố trí bên trên, dọc theo băng tải dây đai (1) và có tấm tạo dòng (4.1) được bố trí nghiêng so với phương nằm ngang, trên tấm tạo dòng (4.1) có bố trí các cánh hướng dòng (4.2), và cụm quạt cấp nhiệt (3) có quạt ly tâm được bố trí bên ngoài vỏ bao che (5) để hút không khí từ bên ngoài thổi vào giàn trên (2.2) của cụm gia nhiệt Caloriphe dùng hơi (2).
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập
Sáng chế đề cập đến thiết bị sấy bánh tráng sử dụng hơi bão hoà . Tình trạng kỹ thuật của sáng chế
Hiện nay, ở Việt Nam chưa có thiết bị sấy bánh tráng, các cơ sở sản xuất bánh tráng đều phải sử dụng phương pháp phơi nắng. Người lao động sau khi tráng bánh, họ trải bánh lên liếp tre và sau đó đưa ra phơi nắng. Trong quá trình phơi, nếu gặp thời tiết xấu (có mưa hoặc không có nắng) bánh sẽ bị hỏng, kế hoạch sản xuất rất bị động, phụ thuộc vào thời tiết.
Trên thế giới chưa có thiết bị sấy bánh tráng, chỉ có thiết bị sấy bánh phở hoặc bánh loại dày.
Bản chất kỹ thuật của sáng chế
Mục đích của sáng chế là đề xuất một loại thiết bị sấy bánh tráng sử dụng hơi bão hoa và băng tải thay cho phương pháp phơi nắng.
Để đạt được mục đích này, sáng chế đề xuất thiết bị sấy bánh tráng bao gồm các môđun được lắp ghép với nhau, các môđun được bao quanh bằng vỏ bao che, bên trong vỏ bao che có băng tải dây đai dùng để đỡ và di chuyển liên tục phên sấy được bố trí nằm ngang, cụm gia nhiệt Caloriphe dùng hơi gồm giàn trên và giàn dưới lần lượt được bố trí bên trên và bên dưới băng tải dây đai, cụm tạo dòng tác nhân sấy và thoát ẩm được bố trí bên trên, dọc theo băng tải dây đai và có tấm tạo dòng được bố trí nghiêng so với phương nằm ngang, trên tấm tạo dòng có bố trí các cánh hướng dòng, và cụm quạt cấp nhiệt có quạt ly tâm được bố trí bên ngoài vỏ bao che để hút không khí từ bên ngoài thổi vào giàn trên của cụm gia nhiệt Caloriphe dùng hơi.
Tốt hơn, nếu các băng tải dây đai được dẫn động chung bằng một mô tơ.
Thiết bị sấy theo sáng chế có thể có dạng một tầng hoặc hai tầng.
Mô tả vắn tắt các hình vẽ
Hình 1A và Hình 1B lẩn lượt là hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của thiết bị sấy theo sáng chế và loại hai tầng ở trạng thái cắt bỏ một phần vỏ bao che máy;
Hình 2 là hình vẽ mặt cắt qua đường A-A trên Hình 1A;
Hình 3A và Hình 3B lần lượt là hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của cụm truyền động dây đai của một môđun của thiết bị sấy theo sáng chế ở trạng thái không có cụm vỏ bao che máy;
Hình 4A và Hình 4B lần lượt là các hình vẽ thể hiện cụm giàn nhiệt Caloriphe dùng hơi bão hoa gồm giàn trên và giàn dưới của một môđun của thiết bị sấy theo sáng chế;
Hình 5 là hình vẽ thể hiện cụm quạt cấp nhiệt của một môđun của thiết bị sấy theo sáng chế;
Hình 6A và Hình 6B lần lượt là hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của cụm tạo dòng tác nhân sấy và thoát ẩm của một môđun của thiết bị sấy theo sáng chế; và
Hình 7 là hình chiếu đứng thể hiện vỏ bao che của thiết bị sấy theo sáng chế.
Mô tả chi tiết sáng chế
Hình 1A và Hình 1B thể hiện tổng thể thiết bị sấy theo sáng chế bao gồm các bộ phận chính như sau. Số chỉ dẫn 1 biểu thị băng tải dây đai dùng để đỡ và di chuyển liên tục phên sấy, số chỉ dẫn 2 biểu thị cụm gia nhiệt Caloriphe dùng hơi bão hoa, số chỉ dẫn 3 biểu thị cụm quạt cấp nhiệt, số chỉ dẫn 4 biểu thị dòng tác nhân sấy và thoát ẩm và số chỉ dẫn 5 biểu thị vỏ bao che.
Băng tải dây đai 1 dùng để đỡ phên và vận chuyển phên có nhiệm vụ truyền động cho sáu băng tải dây đai sử dụng chung một mô tơ - hộp số vô cấp 1.1. Việc truyền động được thực hiện thông qua xích truyền động 1.2. Băng tải này còn bao gồm các bộ phận như trục chủ động 1.3, bánh đai 1.4 và dây đai 1.5. Trục bị động của băng tải trước cũng là trục chủ động của băng tiếp theo. Dây đai 1.5 được căng bởi cơ cấu căng đai 1.6.
Hình 4A và Hình 4B là các hình vẽ thể hiện một cụm giàn Caloriphe 2 bao gồm giàn caloriphe dưới 2.1 và giàn Caloriphe trên 2.2 lần lượt nằm dưới và nằm trên dây đai của băng tải dây đai 1.
Hình 5 là hình vẽ thể hiện cụm quạt cấp nhiệt 3 bao gồm quạt ly tâm 3.1, van điều chỉnh gió tươi 3.2. Quạt ly tâm 3.1 hút trực tiếp không khí từ bên ngoài và thổi vào giàn Caloriphe trên 2.2.
Hình 6A và Hình 6B thể hiện cụm tạo dòng tác nhân sấy và thoát ẩm 4 bao gồm tấm tạo dòng 4.1 được bố trí nghiêng so vói phương nằm ngang, trên tấm tạo dòng 4.1 có các cánh hướng dòng 4.2, ở đầu cuối của cụm này có cửa thoát hơi ẩm 4.3. Để tạo lưu lượng tác nhân sấy đồng đều suốt chiều dài của cụm tạo dòng táv nhân sấy và thoát ẩm 4, tấm tạo dòng 4.1 phía trên được thiết kế nghiêng dần xuống từ phía quạt cấp nhiệt 3. Nhờ kết cấu này, hơi nóng sẽ thổi lên mặt bánh rồi mang hơi ẩm thoát ra qua cửa thoát hơi ẩm 4.3 ở cuối thiết bị.
Hình 7 là hình vẽ thể hiện vỏ bao che 5. Thành vỏ bao che có thể có kết cấu hai lớp, ở giữa có bông thủy tinh cách nhiệt hoặc có kết cấu một lớp và không có lớp cách nhiệt. Trên thành bên của vỏ bao che có các cửa quan sát 5.1 để quan sát sản phẩm trong quá trình sấy.
Thiết bị theo sáng chế hoạt động theo trình tự bốn bước như sau:
Bước 1: Mở van cấp hơi, áp suất trong giàn Caloriphe khoảng 403,5Kpa (4 atmotphe), khởi động hệ thống quạt. Sau thời gian khoảng 5 phút, nhiệt độ lò sấy đạt 60°C.
Bước 2: Khởi động băng tải dây đai 1.
Bước 3: Sấy ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 70°C đến 75°C. Sản phẩm sau khi được tráng lên phên tre hoặc nhựa sẽ được vận chuyển vào thiết bị. Ví dụ, thiết bị có thể bao gồm 12 môđun được lắp ghép nối tiếp với nhau hoặc lắp ghép thành hai tầng, mỗi tầng gồm 6 môđun. Nếu thiết bị sấy được lắp đặt không nối tiếp với máy tráng bánh thì cần một người cho phên vào thiết bị, còn nếu thiết bị sấy được lắp nối tiếp với máy tráng thì không cần công nhân vận chuyển phên vào máy sấy mà sau khi tráng xong, băng tải chuyển phên sẽ tự động nạp phên vào thiết bị sấy. Trong quá trình sấy, sản phẩm sau khi ra khỏi thiết bị đạt được độ ẩm khoảng 25% là đạt yêu cầu.
Bước 4: Khoá van hơi, mở van xả của các giàn Caloriphe, dừng động cơ dẫn động băng tải và tắt quạt khi kết thúc quá trình sấy.
Hiệu quả của sáng chế:
- Chất lượng sản phẩm bánh tráng đồng đều;
- Năng suất cao so với phơi nắng;
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right