Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thiết bị sản xuất hỗn hợp khí hyđro-oxy

Cập nhật Thứ năm - 25/02/2016 08:27 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thiết bị sản xuất hỗn hợp khí hyđro-oxy
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2010-02800
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/02/2011
5. Ngày cấp 27/02/2011
6. Chủ sở hữu chính Doanh nghiệp tư nhân Khánh Hoà
7. Tác giả Vũ Hồng Khánh (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập tới thiết bị (1) để sản xuất hỗn hợp khí hyđro-oxy có kết cấu gọn và dễ di chuyển, thiết bị này bao gồm : bình chứa nước (10) tiếp nhận nước điện phân ở mức định trước và có nắp đậy với van an toàn (12), lỗ xả nước (11) ở phần dưới, lỗ nạp khí (13) ở phần trên, lỗ xả khí (14) ở gần đầu trên, ống thuỷ (151) và rơle điện áp (16); bình sinh khí (20) điện phân nước từ bình chứa nước (10) thành hỗn hợp khí hyđro-oxy và bao gồm vỏ bình (21) trong đó có điện cực dương (261) và điện cực âm (262) nối với một nguồn điện, lỗ nạp nước (22), các lá toả nhiệt (29) và quạt làm mát được bố trí trên mặt ngoài của vỏ bình (21); hai bình giảm nhiệt (30, 40) chứa chất làm mát được nối với nhau và được làm thích ứng để làm giảm nhiệt độ và nhiệt độ cháy của hỗn hợp khí hyđro- oxy tiếp nhận từ bình sinh khí (20) trước khi xả hỗn hợp khí này ra ngoài; và bộ điều khiển (50) được làm thích ứng để cung cấp điện áp điện phân tới các điện cực (261, 262) và cấp điện cho quạt làm mát và các bộ phận khác của thiết bị, nhờ đó nước được điện phân bên trong bình sinh khí (20) và sau khi được làm giảm nhiệt độ và nhiệt độ cháy, hỗn hợp khí hyđro-ơxy được xả ra khỏi thiết bị (1) tới thiết bị tiêu thụ.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right