Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thiết bị nướng thực phẩm có cơ cấu băng tải và có cơ cấu đa ngăn, không dùng ga - điện

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 09:03 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thiết bị nướng thực phẩm có cơ cấu băng tải và có cơ cấu đa ngăn, không dùng ga - điện
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-02375
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Quang Ngọc (VN)
7. Tác giả Nguyễn Quang Ngọc (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến thiết bị nướng thực phẩm có cơ cấu băng tải và có cấu đa ngăn, không dùng ga - điện bao gồm khung bếp, buồng nướng, hệ thống băng tải chuyển động ở mặt dưới buồng nướng, và khay cấp và thu thực phẩm nướng, hệ thống chứa vật liệu cháy và tấm tản nhiệt để cấp nhiệt cho buồng nướng nằm dưới băng tải chịu nhiệt khi chuyển động và nướng thực phẩm không bị cháy khét bảo vệ cho sức khỏe con người và môi trường sống.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right