Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thiết bị làm mát không khí bằng hơi nước

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 15:45 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thiết bị làm mát không khí bằng hơi nước
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2006-01338
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/12/2006
5. Ngày cấp 25/12/2006
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Quốc Hưng (VN)
7. Tác giả Nguyễn Quốc Hưng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến thiết bị làm mát không khí bằng hơi ẩm, trong đó thiết bị bao gồm khoang cấp nước nằm trên cùng, khoang thổi hơi ẩm nằm bên dưới dùng để thổi hơi nước được cấp từ khoang cấp nước; khoang gom nước nằm dưới cùng để gom lượng nước được cấp từ khoang cấp nước còn lại sau khi thổi qua khoang thổi hơi ẩm. Trong đó, hơi ẩm được thổi qua khoang thổi hơi ẩm vào môi trường sử dụng nhờ quạt gió.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề cập đến thiết bị làm mát không khí bằng hơi ẩm, trong đó thiết bị bao gồm khoang cấp nước nằm trên cùng, khoang thổi hơi ẩm nằm bên dưới dùng để thổi hơi nước được cấp từ khoang cấp nước; khoang gom nước nằm dưới cùng để gom lượng nước được cấp từ khoang cấp nước còn lại sau khi thổi qua khoang thổi hơi ẩm. Trong đó, hơi ẩm được thổi qua khoang thổi hơi ẩm vào môi trường sử dụng nhờ quạt gió. 
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right