Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thiết bị hỗ trợ lắp đặt đường cáp

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 10:16 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thiết bị hỗ trợ lắp đặt đường cáp
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-03445
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 26/01/2015
5. Ngày cấp 26/01/2015
6. Chủ sở hữu chính Viện nghiên cứu công nghệ FPT, trường đại học FPT
7. Tác giả Trần Hoàng Vi (VN), Nguyễn Hoàng Minh Triều (VN), Nguyễn Văn Hiền (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất thiết bị hỗ trợ lắp đặt đường dây cáp mới vào bó dây cáp có sẵn được treo trên cao bằng các gông, gồm các thành phần là sào dài, móc và khe vắt dây gắn ở một đầu sào. Sáng chế cũng đề xuất quy trình sử dụng thiết bị này để thao tác lắp đặt đường dây cáp luồn qua các gông ở trên cao bởi công nhân đứng dưới mặt đất. Thiết bị, cùng quy trình sử dụng thiết bị, cho phép loại bỏ việc sử dụng xe gàu hoặc thang, để đưa công nhân lên độ cao của các gông, do đó giảm chi phí và thời gian thao tác, đồng thời tăng an toàn lao động.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right