Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thiết bị cầm đũa

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 10:04 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thiết bị cầm đũa
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2006-00495
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/08/2006
5. Ngày cấp 25/08/2006
6. Chủ sở hữu chính Phạm Viên An (VN)
7. Tác giả Phạm Viên An (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến thiết bị cầm đũa giúp người bị mất bàn tay sử dụng đũa bao gồm các bộ phận để cố định đũa, bản lề xoay của đũa và điều khiển thao tác kẹp (gắp) và mở của đôi đũa. Thiết bị bao gồm khung, các bộ phận giữ đũa, dẫn động, thanh trượt, các bộ truyền động biến chuyển động quay của bộ phận dẫn động thành chuyển động xoay ngược chiều của cặp bộ phận giữ đũa, và các công tắc nhờ đó khi ấn vào công tắc đảo chiều quay của bộ phận dẫn động, bộ phận giữ đũa bị dẫn động đến và dừng tại vị trí tương ứng với trạng thái kẹp của đôi đũa và khi ấn vào công tắc một lần nữa, bộ phận dẫn động xoay theo chiều ngược lại đến và dừng vì trí tương ứng với trạng thái mở của đôi đũa.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề cập đến thiết bị cầm đũa giúp người bị mất bàn tay sử dụng đũa bao gồm các bộ phận để cố định đũa, bản lề xoay của đũa và điều khiển thao tác kẹp (gắp) và mở của đôi đũa. Thiết bị bao gồm khung, các bộ phận giữ đũa, dẫn động, thanh trượt, các bộ truyền động biến chuyển động quay của bộ phận dẫn động thành chuyển động xoay ngược chiều của cặp bộ phận giữ đũa, và các công tắc nhờ đó khi ấn vào công tắc đảo chiều quay của bộ phận dẫn động, bộ phận giữ đũa bị dẫn động đến và dừng tại vị trí tương ứng với trạng thái kẹp của đôi đũa và khi ấn vào công tắc một lần nữa, bộ phận dẫn động xoay theo chiều ngược lại đến và dừng vì trí tương ứng với trạng thái mở của đôi đũa. 
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right