Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thang máy hoạt động nhờ thế năng của tải

Cập nhật Thứ sáu - 19/02/2016 10:00 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thang máy hoạt động nhờ thế năng của tải
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2011-00313
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/08/2012
5. Ngày cấp 27/08/2012
6. Chủ sở hữu chính Lê Việt Hưng (VN)
7. Tác giả Lê Việt Hưng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến thang máy hoạt động nhờ thế năng của tải, chuyên tải từ cao xuống thấp theo sáng chế, có khối lượng phù hợp của đối trọng và tải nhỏ nhất để thang máy hoạt động, gồm dộng cơ và hệ thống buồng tải, khác biệt ở chỗ: động cơ hoạt động nhờ thế năng của buồng có tải (15) hoặc đối trọng (16) từ trên đi xuống và làm ra điện từ nguồn năng lượng này; bộ biến vòng (8), biến số vòng và hai chiều quay trục (1) thành số vòng và chiều quay đúng của máy phát điện (11) trên trục (3); tang trống (7) tách hai cáp treo buồng tải (15) và đối tượng (16) độc lập nhau; buồng tải (15) vận hành theo phương đứng không hố thang, hướng dòng (17) có dạng cáp tháo lắp.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right