Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thang bốn dây

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 14:12 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Thang bốn dây
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-02186
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 26/10/2015
5. Ngày cấp 26/10/2015
6. Chủ sở hữu chính Lê Quốc Khánh (VN)
7. Tác giả Lê Quốc Khánh (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến thang bốn dây bao gồm bốn dây cáp (1) bố trí phía ngoài bậc thang (21) được cố định tại hai mặt bên (22, 24) của bậc thang (2). Dây cáp (1) được cố định vào mặt bên bậc thang (2) thông qua miếng kim loại với đoạn giữa (33) áp vào dây cáp (1) và được cố định bởi các vít cấy (4) xuyên qua hai cạnh (31, 32) vào hai mặt bên (22, 24) của bậc thang. Ngoài ra, mỗi bậc thang (2) còn có bộ phận tạo khoảng cách giữa thang và tường nhà khi sử dụng, ở hai đầu của mỗi bậc thang (2) có miếng kim loại uốn hình chữ U (5), hai cạnh (51, 52) của miếng kim loại uốn hình chữ U được cố định bằng vít cấy (4) vào hai mặt trên và dưới (21, 23) của mỗi bậc thang (2).
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right