Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Tấm cốp pha

Cập nhật Thứ hai - 25/01/2016 08:44 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Tấm cốp pha
2. Số bằng,ký hiệu: 1-0000875
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/05/1999
5. Ngày cấp 25/05/1999
6. Chủ sở hữu chính PASCHAL-WERK G. MAIER GMBH
7. Tác giả Kurt Jaruzel (DE)
8. Điểm nổi bật
Tấm cốp pha (1) có tấm vỏ (2) và các dầm (4) đỡ tám vỏ (2) trên phía ngược với phía bê tông, cũng như có thể có các thành biên (3) chạy gần như song song với các dầm (4) và cho phép các tấm cốp pha kề nhau (1) được ghép và nối với nhau. Các dầm (4) có mặt cắt ngang hình chữ U. các nhánh chữ U (5) xuất phát từ bụng chữ u (6) để toả ra xiên góc và có các mép khoá hướng ngược nhau (7) tại các đầu tự do của chúng, nơi mà chúng cách xa nhau nhất, để nối với tấm vỏ (2). Để cho tấm cốp pha có thể được kéo dài trên ít nhất là một phía khi kéo dài các dầm (4) theo chiều dọc, dầm (4) này cấu tạo từ ít nhất là hai phần dầm (4a) và (4b) có thể điểu chỉnh được đối với nhau theo chiều dọc và ôm lấy nhau ít nhất trong khu vực gối đầu, nhờ đó các nhánh chữ U ở bên trong tiết diện của phần dầm bên trong (4b) tạo thành với tấm vỏ (2) một góc nghiêng tù hơn hoặc lớn hơn góc tương ứng của phần dầm (4a) ôm ngoài phần dầm (4b), hoặc góc giữa các nhánh chữ L" của phần dầm bên trong (4b) nhọn hơn góc tường ứng giữa các nhánh chữ U (5) của phần dầm bên ngoài (4a). Các góc này được chọn theo cách sao cho khi các bụng chữ u (6) tiếp giáp với nhau. chiều rộng thực tại tấm vỏ (2) giữa các nhánh chữ U (.5) của phần dầm bên trong (4b) xấp xỉ bằng tổng chiều rộng của các mép khoá ngược nhau (7) và nhỏ hơn chiều rộng thực tại cùng vị trí giữa các nhánh chữ u (5) của phần dám bên ngoài (4a), sao cho khi tấm vỏ (2) được chình thăng bằng thì các mép khoá (7) này của cả hai phần dầm nằm sát cạnh nhau trong cùng một măt phẳng.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp

Lĩnh vực kỹ thuật dược để cập

Sáng chế đề cập đến tâm cốp pha với ít nhất một dầm đỡ tấm vỏ ở phía đối diện với bê tông và có tiết diện gần như hình chữ U, các nhánh chữ u của dầm được nối bằng các bụng chữ u nằm ở phía bên kia của tấm vỏ, và các nhánh chữ U. khi được nhìn theo mặt cắt ngang, tỏa ra xiên góc từ bụng chữ U và trong mỗi trường hợp có các mép khoá hướng ngược nhau tại các đầu tự do của chúng khi nhìn theo mặt cắt ngang, các mép này nhô ra phía ngoài từ các nhánh chữ U và được dùng để gắn vào tấm vỏ.

Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

Tấm cốp pha như vậy đã được biết, ví dụ, từ đơn xin cấp Patent Đức số 2426708. Các tấm cốp pha được mô tả trong đó là các bộ phận của cốp pha có kích thước lốn dùng cho các bề mặt có độ cong thay đổi, có lóp vỏ điều chỉnh được theo độ cong của chúng. Các đặc tính phục vụ cho mục đích này là khi độ cong thay đổi, các nhánh chữ U có thể dịch chuyển ngang được mà không bị biến dạng vĩnh viễn và các đoạn có chiều dài có thể thay đổi được sử dụng cho các bụng chữ u. Cốp pha này đã tỏ ra là hoạt động tốt.

Tuy nhiên, nếu cần thiết tiến hành công tác lắp cốp pha quá chiều cao cửa tấm cốp pha về phía trên hoặc phía dưới thì việc kéo dài tấm cốp pha này về phía trêu hoặc phía dưới sẽ gặp khó khăn. Điều này đặc biệt đúng khi, ví dụ, khi che thành bên của sườn dốc hoặc mặt nghiêng mà có thể chạy thẳng hoặc đồng thời uốn cong.

Bản chất kỹ thuật của sáng chẾ

Mục đích của sáng chế là đề xuất tấm cốp pha theo kiểu đã nói ở phần đầu. cho phép các dầm có tiết diện gần như hình thang được kéo dài ra một cách rất đơn giản bất chấp các mép khoá nhô ra trên chúng.

Mục đích này được thực hiện do dầm cấu tạo từ hai phần dầm hình chữ u có thể điều chỉnh được đối với nhau theo chiểu dọc và ôm lấy nhau ít nhất là trong một vùng gối đầu, nhờ đó bên trong tiết diện của ít nhất một phần dầm bên trong các cánh chữ u của nó cùng với tấm vỏ tạo ra một góc nghiêng tù hơn hoặc lớn hơn góc của phần dầm bên ngoài ôm phần dầm bên trong, và do tại tán vỏ chiều rộng thực giữa các nhánh chữ u của phần dầm bên trong ít nhất là bằng tổng chiều rộng của các mép khoá hướng ngược nhau và nhỏ hơn chiều rộng thực giữa các nhánh chữ u của phần dầm bên ngoài, và các mép khoá của cả hai phần dầm nằm sát cạnh nhau trong cùng một mặt phẳng.

Bất chấp yêu cầu tạo ra các nhánh chữ U với các mép khoá nhô ra phía ngoài để gắn vào tấm vỏ, để có thể khoá các phần dầm vào tấm vỏ này và nếu cần để cho phép có sự biến dạng nào đó nhằm thích ứng với độ cong, các dầm vẫn có thể được kéo dài theo chiều dọc của chúng một cách đơn giản. Sự thật là đã có các phần dầm có thể kéo dài kiểu ống lồng trong kết cấu cốp pha, tuy nhiên, các mặt cắt ngang bên trong của các phần bên ngoài của chúng tương ứng với các mặt cắt ngang bên ngoài của các phần bên trong của chúng. Để chơ phép có các mép khoá, các mặt cắt ngang của hai phần dầm của tấm panen theo sáng chế khác nhau đáng kể, trong đó góc bao hàm bởi các nhánh chữ u của phần dầm bên trong nhọn hơn góc tương ứng của phần dầm ôm lấy nó. Vì vậy trong mỗi trường hợp các mép khoá của hai phần dầm cách nhau các khoảng khác nhau và phần dầm bên trong cùng với các mép nhô ra của nó có thể được chứa trong phần dầm bên ngoài. Tuy nhiên, có thể đảm bảo rằng phần dầm bên trong cũng có các nhanh tỏa ra xiên. khi nhìn theo mặt cắt ngang mà chung, có thể di chuyển cùng với các mép khoá của chúng mà không bị biến dạng vĩnh viễn khi độ cong của tấm cốp pha thay đổi, đồng thời vẫn đảm bảo độ cứng cần thiết, kể cả trong vùng kéo dài. Trong trường hợp dầm được bố trí thẳng đứng. việc kéo dài như vậy có thể được thực hiện theo cả hướng xuống dưới và lên trên.

Bụng chữ U của hai phần dầm khoá với nhau một phần có thể tiếp giáp với nhau tại vị trí sử dụng và có thể được làm thích ứng để được nối tháo ra được với nhau. Hai phần dầm, mà các nhánh chữ U của chúng tỏa ra theo các góc khác nhau, có thể được ghép hoặc nối một cách đơn giản tại các bụng chữ U. Việc gắn các mép khoá vào tấm vỏ tự nhiên cũng làm tăng cường thêm độ cứng.

Việc kéo dài các phần dầm lồng vào nhau có thể được thực hiện bằng cách đầu tiên là tháo chúng ra và sau đó khoá chúng lại ở vị trí khác đối với nhau. Tuy nhiên, điều này có thể được thực hiện nhanh và đơn giản hơn nếu các phần dầm cố thể trượt được đối với nhau theo chiều dọc của dầm và theo một đường trượt hoặc đường dẫn hướng dọc. đặc biệt là theo ít nhất là một khe kéo dài được tạo ra trong các bụng chữ U của ít nhất một phần dầm. Điều này không những cho phép chiều dài tổng cộng của dầm có thể thay đổi nhanh bằng cách kéo trượt các phần dầm của nó đối với nhau, mà còn cho phép điều chỉnh linh hoạt theo các chiều dài khác nhau.

Việc bố trí thích hợp, đặc biệt là đối với việc dẫn hướng các phần dầm để chúng trượt đối với nhau, có thể thể hiện ở chỗ các khoá có một mấu hoặc đầu nhô ra theo hướng kính ăn khớp với các lỗ của phần được bố trí bên trong phần dầm và ăn khớp với phương tiện dẫn hướng dưới dạng các mép của một khe kéo dài hoặc bộ phận dẫn hướng tương tự của phần dầm bên trong. Vì vậy các khoá đó có thể kéo ngang qua cả hai phần dầm trong vùng gối nhau của chúng và có thể có mấu hoặc đầu được sử dụng cho phẩn dầm bên trong. Phần dầm bên trong này có thể trượt được đối với đầu này nhờ một khe kéo dài, nhưng cũng có thể được cố định hoặc kẹp chặt tại vị trí đã định bằng một móc khoá.

Đặc biệt có lợi nếu dùng khoá có ren và đai ốc tại mặt ngoài của các dầm mà có thể vặn chặt trên đó. Vì vậy, trên thực tế một bu lông với hầu như một đầu bất kỳ có thể được sử dụng để làm khoá. Ở bên trong, đầu của bu lông ăn khớp vào bên dưới phương tiện dẫn hướng kèm theo dưới dạng các mép của khe dọc của phần dầm bên trong, trong khi tại phía ngoài một đai ốc có ren tiêu chuẩn mà khi ở trạng thái nới lỏng cho phép các phần dầm trượt đối với nhau trong khi điều chỉnh chiều dài và khi ở trạng thái được vặn chặt sẽ cố định chúng đối với nhau.

Các biện pháp thích hợp có thể được thực hiện để đảm bảo cho mấu hoặc đầu của khoá không bị trượt khi đai ốc được vặn chặt. Theo một ví dụ, đầu này có thể có các mặt phẳng thích hợp và được bố trí trong một rãnh theo cách để ngăn không cho nó bị xoay.

Phần dầm bên trong có thể cấu tạo từ hai đoạn dầm gần như chữ z được đặt cách nhau trong vùng bụng chữ U bởi một khe và được giữ với nhau bằng các thanh nối ngang hoặc các tấm ngang được đặt ở bên trong tiết diện hình chữ u. Theo cách này sẽ tạo ra một khe dẫn hướng liên tục chạy suốt chiều dài của phần dầm bên trong. Ngoài ra,, sau khi đã được nối với nhau bằng các tấm ngang, các đoạn dầm hình chữ z như một thể thống nhất có thể có độ cứng đủ lớn để chống đỡ một cách chắc chắn các lực phát sinh trong vùng kéo dài của các tấm cốp pha đó. Không cần phải tạo thêm gở ngoài cho khe dẫn hướng.

Các thanh nối ngang hoặc các tấm ngang của phần dầm bên trong có thể có một rãnh được bố trí trong khu vực khe dẫn hướng của các phần dầm, chiều rộng bên trong của rãnh này lớn hơn chiều rộng của phương tiện dẫn hướng kèm theo hoặc lớn hơn chiều rộng của đầu khoa. Vì vậy. các tấm ngang này không gây ra một trở ngại nào khi chiều, dài tổng cộng của dám thay đổi. Chi tiết khoá có thế là một bu lông đầu búa làm cho đầu này không cần phải giữ trong khi khoá, vì nhờ hình dạng của đầu mà nó có thể được giữ vào phía trong theo cách để không bị tụt vào.

Các thanh nối ngang hoặc các tấm ngang của phần dầm bên trong cũng có thể tiếp xúc với bụng chữ u từ bên trong và từ đó có thể được đưa lên chỉ một phần chiều dài tiết diện của các nhánh chữ u của phẩn dầm này. Bằng cách này, một mặt đạt được sụ liên kết đủ vững chắc của các đoạn dầm hình chữ Z, mặt khác vẫn duy trì được tính mềm dẻo đàn hồi của các nhanh chữ u. Vì vậy, các nhánh chữ U của các phần dầm có thể dịch chuyển ngang được mà không bị biến dạng vĩnh viễn và tấm cốp pha được làm thích ứng để được uốn cong và thay đổi độ cong của nó quanh một hoặc nhiều trục song song với (các) dầm. Vì vậy, ví dụ, trong trạm đỗ xe nhiều tầng, với đường chạy dốc lên và đồng thời uốn cong. sẽ không có khó khăn trong việc ghép cốp pha thành bên với các độ cong cần thiết tương đương với độ cong của đường chạy. Đồng thời građien của đường chạy có thể được đảm bảo bằng cách thay đổi tương ứng mức độ kéo dài của các dầm hoặc các tấm cốp pha.

Để giảm tới tối thiểu số lượng các thanh nối ngang hoặc các tấm ngang tại phần dầm bên trong, các thanh nối ngang hoặc các tấm ngang có thể được bố trí ở khoảng cách ít nhất là bằng phần lớn chiều đài của phần dầm này hoặc ưu tiên là nhỏ hơn một nửa chiều dài đó một chút Hai hoặc ba thanh nối ngang có thể được bố trí trên chiều dài của phần dầm theo cách sao cho một thanh nối ngang hoặc tấm ngang có thể được bố trí trên chiều dài cùa phần dầm theo cách sao cho một thanh nối ngang hoặc tấm đó được bố trí gần mỗi đầu trước và đặc biệt là ở giữa của phần dầm đó. Tuy thuộc vào chiều dài của phần dầm này nằm ở bên trong tai vị trí hoặc là ở mỗi đầu của nó hoặc là một thanh nối ngang có thể được bố trí thêm ở giữa để tăng cường việc gia cố lẫn nhau của các đoạn dầm hình chữ z. Vì vậy phần dầm dùng cho Việc kéo dài này được tao ra một cách tương đối đơn giản.

Về tổng thể, tấm cốp pha có thể được sử dụng để đem lại lợi ích, đặc biệt là trong các chỗ cong và cho phép kéo dài lên trên và/hoặc xuống dưới theo chiều của các dầm tăng cứng. Theo một cách có lợi, các phần kéo dài có dạng kiểu như hình thang, về khía cạnh này nó có cùng hình dạng như các phần dầm hoặc các dầm hình thang trên tấm cốp pha. Tuy nhiên, kích thước theo mặt cắt ngang của các phần kéo dài được cải biên theo cách sao cho các phẩn kẻo đài có thể trượt linh hoạt được đối với các phần dầm đồ, mặc dù mỗi nhánh chữ u của các phần kéo dài đểu có một mép nhô ra phía ngoài để nối với tám vỏ. Vì các rãnh dẫn hướng được bố trí trên các phần dầm có thể trượt được nên có thể áp dụng lại chúng cho các tấm cốp pha đã có với các dầm tăng cứng có tiết diện gần như hình thang.

Mô tả vắn tắt các hình vẽ

Các phương án ví dụ của sáng chế sẽ được mô tả chi tiết hơn dưới đây cùng với các hình vẽ kèm theo, trong đó một phần được thể hiện dưới dạng sơ đồ, và trong đó :

Fig.1 là hình chiếu bằng của một tấm cốp pha cong với một đoạn biên và hai đầm song song trên phía đối diện với bê tông, không thể hiện phương tiện có thể được bố trí để cố định và có thể điều chỉnh độ cong;

Fig.2 là hình chiếu đứng của dầm theo sáng chế cấu tạo từ hai phần dầm có thể điều chỉnh được đối diện với nhau theo chiều dọc và ôm lấy nhau trong khu vực gối đầu;

Fig.3 là hình chiếu riêng phần theo Fig. 2 với một khoá cải biên để nối hai phần dầm trong khu vực gối đầu của chúng;

Fig.4 lả hình vẽ tương ứng với Fig.5 voi một khoá được cải biên khác;

Fig.5 là hình chiếu đứng thể hiện việc lắp một phần dầm bên trong; một phần dầm khác:

Fig.6 là phần dầm được thể hiện trên Fig.5 trước khi được lắp trong phần dầm tiếp theo, nhìn từ phía sau ngược với phía bê tông trong vị trí sử dụng;

Fig.7 là hình chiếu từ phía sau của tấm cốp pha với bốn dầm, mỗi dầm được kéo dài cùng một độ dài theo hướng lên trên;

Fig.8 là hình vẽ thể hiện tấm cốp pha với các dầm được kéo dài thêm về phía dưới để tạo ra một mép nghiêng bên dưới;

Fig. 9 là hình chiếu cạnh của tấm cốp pha được kéo dài lên phía trên; và

Fig. 10 la hình chiếu cạnh của tấm cốp pha được kéo dài xuống phía dưới.

Mô tả chi tiết sáng chế

Theo một phương án điển hình được thể hiện trên Fig.1, tấm cốp pha 1 có các dầm đỡ được bố trí trên tấm vỏ 2 đối diện với bê tông và bên cạnh hai thành biên 3 để nối vói các tấm cốp pha bên cạnh, mỗi dầm đỡ có mặt cắt ngang gần như hình chữ u và nói chung được chỉ bằng số chì dẫn 4. Fig.2 cũng thể hiện bằng dầm 4 để đỡ tấm vỏ 2 trên phía đối diện với bê tông, có nhánh chữ U 5 của nó được nối trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bụng chữ U 6 nằm trên phía đối diện với tấm vỏ 2. Khi nhìn theo mặt cắt ngang, các nhánh chữ U 5 toả ra xiên góc từ bụng; chữ U 6, đối xứng với mặt phẳng dọc ở giữa vuông góc với tấm vỏ 2. Vì vậy, các nhánh chữ u 5 trong mỗi trường hợp có cùng một góc nghiêng đối tấm vỏ và mặt phẳng dọc ở giữa này.

Mỗi nhánh chữ U 5 có các mép khoá đổi nhau 7 tại các đầu hoặc các mép tự do của chúng khi nhìn theo mặt cắt ngang, các mép khoá này nhô ra phía ngoài từ các nhánh chữ u 5 và được sử dụng để gắn vào tấm vỏ 2 để khoá với tấm vô này, ví dụ, nhờ các VÍT.

Có thể thấy rõ trên Fig.2 cùng với các hình vẽ từ Fig.7 đến Fig. 10 rằng dầm 4 tương ứng cấu tạo từ hai phần dầm 4a và 4b có thể điều chỉnh được đối với nhau theo chiều dọc và ôm lấy nhau ít nhất là ở khu vực gối đầu có thể điều chỉnh tương đương, nhờ đó các nhánh chữ U 5 ở bên trong, khi nhìn theo mặt cắt ngang của ít nhất một phần dầm bên trong 4b cùng với tấm vỏ 2 tạo ra một góc nghiêng tù hơn hoặc lớn hơn góc nghiêng của phần dầm bên ngoài 4a ôm lấy phần dầm bên trong 4b. Nói cách khác, góc giữa các nhánh 4b nhỏ hơn hoặc nhọn hơn góc giữa các nhánh chữ U 4a. Vì vậy một khoảng trống có góc nhọn WR được tạo ra giữa các nhánh 5 của phần dầm 4a và các nhánh của phần dầm 4b, như có thể thấy rõ trên Fig.2.

Tại vị trí mà ở đó các nhánh chữ U 5 được hoặc sẽ được nối với tấm vỏ 2, chiều rộng thực giữa các nhánh chữ U 5 của phẩn dầm bên trong 4b ít nhất là bằng tổng chiều rộng của các mép khoá huống ngược nhau 7 và nhỏ hơn chiều rộng giữa các nhánh chữ U 5 của phần dầm bên ngoài 4a. Để cho các mép khoá 7 của cả hai phần dầm 4a và 4b ở vị trí sử dụng nằm sát cạnh nhau trong cùng một mặt phẳng, trong khi tấm vỏ 2 không uốn cong mà thẳng theo như Fig.2. Tuy nhiên, mặc dù khi tấm vỏ 2 uốn cong, các mép khoá 7 ngay sát bên nhau của các phần dầm 4a và 4b nằm gần như trong một mặt phẳng tiếp tuyến trùng nhau.

Điều quan trọng là nhờ có các góc nghiêng khác nhau của các nhánh chữ U, nên hai phần dầm 4a và 4b được xếp lồng vào nhau bất chấp các mép khoá hướng ngược nhau, và còn có khả năng dịch chuyển ngang mà không bị biến dạng; vĩnh viễn nếu tấm cốp pha 1 phải uốn cong hoặc thay đổi độ cong của nó.

Tấm cốp pha được thể hiện trên Fig.1 có hai dầm 4 trên tấm vo 2. mỗi dầm cấu tạo từ các phần dầm 4a và 4b, nhờ đó các nhánh chữ V cua các phần dầm 4a và 4b có thể dịch chuyển ngang và tấm cốp pha 1 được làm thích ứng để được uốn cong và thay đổi độ cong của nó quanh một hoặc nhiều trục song song với (các) dầm 4. Các chi tiết. ví dụ như các khoá quay, được lắp vào các vùng của dầm 4 cách xa tám vỏ 2 để thay đổi và cố định độ cong tương ứng của tấm vỏ 2, không được đưa vào các hình vẽ vì việc thiết kế chúng không được đặt ra.

Trên Fig.2, các bụng chữ U 6 của hai phần dầm 4a và 4b được khóa với nhau một phần tiếp giáp với nhau ở vị trí sử dụng, khi các phần dầm 4a và 4b gối lên nhau, và được nối tháo ra được với nhau trong vùng này. Đoạn kéo dài nhờ làm trượt hai phần dầm 4a và 4b đối với nhau theo chiều dọc có thể được cố định tương ứng.

Các phần dầm còn có thể được nối tại các vị trí khác đối với nhau, tuy nhiên, trong các phương án ví dụ việc đó được thực hiện theo cách thích họp điều khiển đơn giản cho các phần dầm 4a và 4b có thể trượt được đối với nhau theo chiều dọc của dầm 4 và một dường trượt hoặc đường dẫn hướng dọc, cụ thể là ít nhất một khe kéo dài được tạo ra trên các bụng chữ U 6 của một phần dầm.

Có thể thấy rõ trên Fig.7 và Fig.8 cùng với Fig.5 và Fig.6 cũng như các hình vẽ từ Fig.2 đến Fig.4 là các khoá 10 có một mấu hoặc đầu 9 nhô ra theo hướng kính ăn khớp với các lỗ 8 trong bụng chữ U 6 của phần dầm bên ngoài 4a ở vị trí sử dụng, mấu hoặc đầu 9 nằm bên trong tiết diện của dầm và ăn khớp với phương tiện dẫn hướng kèm theo dưới dạng các mép của khe kéo dài 11, như bộ phận dẫn hướng của phần dầm bên trong 4b. Các khoa này được làm thích ứng để được giằng hoặc lắp chặt đối với phần dầm bên trong 4b tại phần dầm bên ngoài 4a. Để thực hiện mục đích này, các khoá theo phương án ví dụ có ren và đai ốc 12 có thể vặn chặt lén đó tại bên ngoài dầm 4. Tuy nhiên, việc khoa giữ còn có thể được thực hiện nhờ một chốt XUyêN ngang qua một khe cua phần nhô ra của khoá 10.

Trên Fig.5 và Fig.6. khe kéo dài 11 được dùng như bộ phận dẫn hướng được tạo ra tại phần dầm bên trong 4b, trong đó phần dầm 4b này cấu tạo từ hai đoạn dầm gần như hình chữ z được bố trí đối xứng gương đối với mặt phang dọc ở giữa và cách nhau bởi một khe trong vùng bụng chữ u, các đoạn dầm này được giữ với nhau bởi các thanh nối ngang hoặc các tấm ngang 13 nằm bên trong phần tiết diện chữ U. Khác với phần dầm 4b được uốn từ một tấm phang để có tiết diện gần như hình thang và sau đó cần được tạo ra các khe dọc tại bụng chữ u 6, phần dầm này ở đây được tạo ra từ bên ngoài từ hai mảnh đơn để lại một khe hở dọc 11 giữa chúng.

Trên Fig.5 và các hình vẽ từ Fig.2 đến Fig.4 các thanh nối ngang hoặc các tấm ngang 13 có một rãnh 14 trong khu vực khe dẫn hướng 11, chiều rộng bên trong của rãnh này lớn hơn chiều rộng của phương tiện dẫn hướng kèm theo, cụ thể trong phương án ví dụ này là lớn hơn chiều rộng của đầu 9 của khoá 10. Vì vậy cho tới khi nào liên kết còn lỏng, phẩn dầm 4b có thể dịch chuyển đối với khoá 10 mà đầu 9 của nó không, bị cản trở bởi tấm ngang 13. Khi có một số lượng tương đối lớn các lỗ 8 trong bụng chữ U 6 của phần dầm bên ngoài 4b, vùng gối đầu được thể hiện trên Fig.7 và Fig.8 có thể được cố định, ví dụ, nhờ hai khoá 10.

Các hình vẽ từ Fig.2 đến Fig.4 thể hiện các dạng khác nhau của đầu 9. Theo Fig.2, khoá 10 có thể là một bu lông có đầu kiểu búa với hình dạng tương ứng mà nếu được giữ trong rãnh tương ứng sẽ không bị trượt khi đai ốc 12 được vặn chặt. Tuy nhiên cũng có khả năng là vùng chuôi nối trực tiếp với đầu 9 có hình đa giác sao cho nó không thể bị xoav đối với khe dọc 11. Để tăng cường việc truyền các lực kẹp từ đầu 9 tới bụng chữ U 6 nằm dưới đai ốc 12 và vòng đệm 15. còn có thêm tấm đỡ 16 có chiều rộng gần tương ứng với chiều rộng của các bụng chữ U 6.

Theo Fig.2 và Fig.5, các thanh nối ngang hoặc tấm ngang 13 của phần dầm bên trong 4b còn tiếp xúc với bụng chữ u 6 từ phía bên trong và từ đó được sử dụng chỉ cho một phần chiều dài tiết diện của các nhánh chữ U của phần 4b này. Vì vậy, khả năng dịch chuyển ngang đã nói của các nhánh chữ u 5 cũng được duy trì rộng rãi trong vùng các tấm ngang 13.

Sẽ là đủ nếu theo chiểu dọc của phần dầm 4b các thanh nối ngang hoặc các tấm ngang 13 được bố trí cách nhau ít nhất là gần như tương ứng với chiều dài của phần dầm 4b này, như được thể hiện trên Fig.6. Tuy nhiên, để tăng độ ổn định thì khoảng cách này có thể có giá trị nào đó nhỏ hơn một nửa chiều dài của phần dầm 4b. Trong mọi trường họp đều có một tấm ngang 13 như vậy gần mỗi đầu trước của phần dầm 4b. Điều này được thực hiện bất kể số lượng các tấm ngang 13 phân bố trên suốt chiều dài của phần dầm 4b là hai, ba hoặc nhiều hơn. Theo phương án ví dụ, tấm ngang 13 còn được bố trí ở giữa phần dầm 4b ngoài hai tấm ngang 13 ở gần các đầu. Fig.6 còn thể hiện các lỗ 17 trong các mép khoá 7, để cho các chi tiết khoá như các vít hoặc các đinh xuyên qua để gắn với tấm vỏ 2.

Khác với tấm cốp pha trên Fig.1, tấm cốp pha theo Fig.7 hoặc Fig.8 có bốn dầm 4, Fig.7 thể hiện một kiểu kết cấu, trong đó các dầm này được kéo dài lên trên bằng cách kéo mỗi phần dầm bên trong 4b ra cùng một đoạn. Vì vậy, tấm panen 1 đó được kéo dài đồng bộ lên phía trên.

Fig.8 thể hiện tấm cốp pha 1 như vậy với bốn dầm 4, các dầm 4 này, cũng như trong các phương án ví dụ khác, còn có thể được kéo dài xuống dưới và việc kéo dài mỗi dầm 4 riêng biệt có thể khác nhau. Theo Fig.8, việc kéo dài này, ví dụ, tăng lên từ phải sang trái. Vì vậy, mép dưới của tấm vỏ được lắp vào đoạn kéo dài sẽ chạy xiên. Ví dụ, để tạo ra độ nghiêng cua đường chạy dốc mà tiếp theo với nó là tường biên cần được đổ bê tông nhờ tấm cốp pha 1.

Nếu người ta coi các tấm cốp pha được thế hiện một phần trên Fig.7 và Fig.8 như một tấm cốp pha thống thường, sẽ thấy rõ rằng nó có thể được kéo dài cả xuống dưới và lên trên. Mép xiên cũng có thể đạt được theo hướng lên trên nhờ các đoạn kéo dài khác nhau. Mép xiên này có thể nghiêng song song hoặc ngược lại với mép dưới. Vì vậy có khả năng có nhiều dạng thích ứng, chỉ cần có tấm vỏ tương ứng được làm phù hợp với vùng nhô ra của các phần dầm 4b. Tuy nhiên, việc mở rộng tấm cốp pha 1 là rất đơn giản đối với người sử dụng, vì các phần dầm 4a hoặc các phần dầm 4b hiện có chi cần được kéo ra một đoạn thích hợp và sau đó được khoá lại để có thể làm giá đỡ cho việc nối cao tấm cốp pha và tấm vỏ 2. Khả năng có thể Bốn cong tấm cốp pha 1 cũng như thay đổi độ cong được đảm bảo, thậm chí nếu toàn bộ tấm cốp pha được kéo dài theo cách đã mô tả.. Vì vậy, các tấm cốp pha 1 đó có thể được sử dụng, ví dụ, để xây dựng các ga -ra ngầm và các đường dốc dẫn vào, nơi mà các đường dốc rất hay đòi hỏi phải làm các tường có đỉnh hoặc đáy xiên. Vì các đường dốc đó còn có độ cong, nên đặc biệt có lợi nếu các dầm 4 và các phần dầm 4a và 4b của chúng cho phép tạo độ cong và thay đổi độ cong của tấm cốp pha 1.

Tấm cốp pha 1 có tám vỏ 2 và các dầm 4 đỡ tấm vỏ. 2 trên phía đối diện với bê tông, cũng như có thể đỡ các tấm biên 3 chạy gần như song song với các dầm 4 và cho phép các tấm cốp pha 1 kề nhau được ghép và nối với nhau. Các dầm 4 có tiết diện gần như hình chữ U, các nhánh chữ u 5 xuất phát từ bụng chữ U 6 để toả xiên ra và có các mép khoá hướng ngược nhau 7 tại các đầu tự do của chúng, nơi mà chúng cách xa nhau nhất, để nối với tấm vỏ 2. Để cho tấm cốp pha được kéo dài trên ít nhất là một cạnh bằng cách kéo dài theo chiều dọc các dầm 4, dầm 4 này cấu tạo từ ít nhất là hai phần hoặc đoạn dầm 4a và 4b có thể điều chỉnh được đối với nhau theo chiều dọc và ôm lấy nhau ít nhất là trong vùng gối lên nhau, nhờ đó bên trong tiết diện của phần dầm bên trong 4b các nhánh chữ u của nó tạo với tấm vỏ 2 một góc nghiêng tù hơn hoặc lớn hơn góc nghiêng tương ứng của phần dầm 4a ôm ngoài phần dầm 4b, hoặc góc giữa hai nhánh chữ U của phần dầm bên trong 4b nhọn hơn góc tương ứng giữa các nhánh chữ U 5 của phần dầm ngoài 4a. Các góc này được chọn theo cách sao cho khi các bụng chữ U 6 tiếp giáp nhau thì chiều rộng thực tại tấm vỏ 2 giữa các nhánh chữ U 5 của phần dầm bên trong 4b xấp xỉ bằng tổng chiều rộng của các mép khoá hướng ngược nhau 7 và nhỏ hơn chiều rộng thực ở chính chỗ đó giữa các nhánh chữ U 5 của phần dầm ngoài 4a, sao cho khi tấm vỏ 2 được chỉnh thăng bằng thì các mép khoá 7 của cả hai phần dầm nằm kề bên nhau trong cùng một mặt phang.

10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right