Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Súng và đạn dùng để chữa cháy

Cập nhật Thứ sáu - 26/02/2016 08:48 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Súng và đạn dùng để chữa cháy
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2009-01726
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/02/2011
5. Ngày cấp 27/02/2011
6. Chủ sở hữu chính Vũ Văn Thắng (VN)
7. Tác giả Vũ Văn Thắng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến việc sử dụng một loại súng để bắn đi một viên đạn dùng để chữa cháy. Đạn có chứa một ít thuốc nổ, các ngòi nổ, chất cháy và thuốc phóng: khi đến mục tiêu gặp nhiệt độ cao của đám cháy hoặc va chạm mạnh đạn sẽ nổ tung để phát tán chất chữa cháy ra xung quanh để dập tắt lửa.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right