Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Sứ cách điện và phương pháp sản xuất sứ cách điện

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 09:56 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Sứ cách điện và phương pháp sản xuất sứ cách điện
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000410-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 20/07/2004
5. Ngày cấp 20/07/2004
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH sứ kỹ thuật Minh Long 2 (VN)
7. Tác giả Dương Văn Long (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến sứ cách điện cao áp bao gồm: thân sứ có hình dạng bề mặt tròn xoay và thuôn dài có các tai sứ được tạo nối tiếp nhau theo chiều dọc trục của thân sứ để tăng chiều dài đường rò điện trên bề mặt của thân sứ, khác biệt ở chỗ, chụp sứ được tạo liền khối ở đầu trên của thân sứ và kéo dài xuống dưới để che một phần thân sứ nhằm hạn chế bụi và sương muối bám vào phần thân sứ này. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập tới phương pháp sản xuất sứ cách điện, trong đó thân sứ và chụp sứ được tạo hình riêng rẽ, sau đó mới ghép lại với nhau và nung để tạo thành sứ cách điện liền khối. Vì vậy, có thể tạo ra chụp sứ che được một phần chiều dài dọc trục của thân sứ một cách tùy ý mà không bị hạn chế bởi khâu tạo hình.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right