Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Sơn dùng để diệt và xua đuổi côn trùng

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 14:14 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Sơn dùng để diệt và xua đuổi côn trùng
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-02188
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH nội thất & thiết bị Trường Phát
7. Tác giả Lê Y Khoa (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến sơn dùng để diệt và xua đuổi côn trùng chứa sơn bán thành phẩm và chất diệt côn trùng, trong đó: Sơn bán thành phẩm được chọn từ nhóm bao gồm sơn nước, sơn dầu, sơn polyuretan (sơn PU), sơn acrylic nitroxenluloza, sơn nitroxenluloza (sơn NC), sơn dầu alkyd, sơn mài, sơn men, sơn nứt, sơn epoxy, sơn fluorocarbon, sơn phenolfo, sơn gốc amin, sơn gốc nitro, sơn clovinyl, sơn vinyl, sơn acrila, sơn polyeste, sơn silicon và sơn cao su; và Chất diệt côn trùng được chọn từ một hoặc nhiều chất diệt côn trùng nằm trong danh mục hoá chất diệt côn trùng được phép sử dụng. Sơn theo sáng chế kế thừa các đặc tính vật lý và hoá học của sơn bán thành phẩm đồng thời có khả năng diệt hoặc xua đuổi côn trùng do tác dụng của chất diệt côn trùng. Chất diệt côn trùng phân tán đều trong màng sơn nên qua thời gian dài cùng với các tác động bào mòn của môi trường thì màng sơn vẫn giữ được đặc tính diệt và xua đuổi côn trùng.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right