Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Sàn tàu biển có chức năng chống chìm

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 09:02 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Sàn tàu biển có chức năng chống chìm
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-02319
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Phạm Ngọc Quý
7. Tác giả Phạm Ngọc Quyền (VN), Phạm Ngọc Trưởng (VN), Phạm Ngọc Quý (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến sàn tàu biển có chức năng chống chìm, được làm bằng vật liệu inox hoặc thép, khác biệt ở chỗ sàn chống chìm có cấu tạo gồm hai lớp, lớp đáy sàn (10) và lớp mặt sàn (11) ở giữa hai lớp đáy và mặt sàn có nhiều vách ngăn ngang (12) và nhiều vách ngăn dọc (13) để tạo độ cứng cho sàn và để chia sàn thành nhiều ngăn, các ngăn (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) có cấu tạo rỗng, kín và độc lập với nhau, để chống chìm tàu khi tàu bị tai nạn do sóng đánh chìm hoặc bị đâm va làm thủng tàu gây chìm tàu.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right