Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Sàn bê tông nhẹ

Cập nhật Thứ tư - 24/02/2016 09:36 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Sàn bê tông nhẹ
2. Số bằng,ký hiệu: 1-0014272-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/11/2011
5. Ngày cấp 25/11/2011
6. Chủ sở hữu chính Đỗ Đức Thắng (VN)
7. Tác giả Đỗ Đức Thắng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến kết cấu sàn bê tông nhẹ bao gồm giàn lưới cốt thép (110) có nhiều thanh thép (111) được liên kết với nhau bằng cách hàn hoặc buộc để tạo ra các ô lưới có kích thước định trước; lớp cốp pha bê tông nhẹ (120) được bố trí bên dưới giàn lưới cốt thép bao gồm màng lưới cốt thép (121) được tạo ra có nhiều phần lồi dạng sóng (122) và được liên kết với giàn lưới cốt thép (110) bằng các phương tiện liên kết (140) và cách giàn lưới cốt thép (110) một khoảng định trước và vữa bê tông nhẹ (123) bọc kín màng lưới cốt thép (121); cuối cùng vữa bê tông nhẹ (130) được đổ toàn khối kín giàn lưới cốt thép (110).
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right