Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình xử lý triệt để rác thải sinh hoạt nông thôn

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 15:55 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình xử lý triệt để rác thải sinh hoạt nông thôn
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2014-00062
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/09/2015
5. Ngày cấp 25/09/2015
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH MTV Xây dựng & Môi trường Thảo Nguyên
7. Tác giả Nguyễn Thành Công (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất quy trình xử lý triệt để rác thải sinh hoạt nông thôn. Gồm các bước từ tập kết rác thải sinh hoạt đến phân loại rác thải ra làm nhiều nhóm để tái chế, tái sử dụng và tiêu hủy bằng công nghệ Lò đốt với quy mô nhỏ và phù hợp với điều kiện vốn đầu tư thấp, đỡ tốn diện tích và dễ vận hành, sử dụng, quản lý.Với mục đích xử lý triệt để rác thải sinh hoạt nông thôn không gây ô nhiễm môi trường có hiệu quả kinh tế từ tái chế các chất hữu cơ và vô cơ có từ rác thải sinh hoạt ở nông thôn nước ta hiện nay với giá thành đầu tư thấp và dễ áp dụng.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right