Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình xử lý sơ bộ ngọc trai

Cập nhật Thứ sáu - 26/02/2016 09:32 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình xử lý sơ bộ ngọc trai
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2009-02032
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/04/2011
5. Ngày cấp 25/04/2011
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Mạnh Thắng (VN)
7. Tác giả Nguyễn Mạnh Thắng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất quy trình xủ lý sơ bộ ngọc trai bao gồm các bước: phân loại, khoan, đánh bóng ngọc trai thô vừa thu hoạch; làm biến tính màu để xủ lý các vết bẩn, các chất tạo màu xỉn và đục của ngọc trai; xử lý làm sạch các vết bẩn, các chất tạo màu xỉn và đục của ngọc trai, khác biệt ở chỗ, bước làm biến tính màu được thực hiện bằng cách sấy khô hoàn toàn ngọc trai bằng tủ sấy.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right