Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình xử lý cây lục bình

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 14:33 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình xử lý cây lục bình
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2015-00169
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/12/2015
5. Ngày cấp 25/12/2015
6. Chủ sở hữu chính Đoàn Văn Bảnh (VN)
7. Tác giả Đoàn Văn Bảnh (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình xử lý lục bình bao gồm 3 công đoạn: công đoạn cắt vớt dùng máy cắt vớt có hệ thống bánh dẫn truyền và dao cắt để thu cây lục bình, công đoạn thu gom bằng một chiếc tàu mã lực trung bình (ghe tập kết) để kéo những bao lưới chứa lục bình về điểm tập kết và công đoạn xử lý sinh thái sử dụng máy thủy lực để ép nước trong lục bình, sau đó lục bình sẽ được đưa đến hệ thống hầm biogas.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right