Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình và hệ thống xử lý khí thải lò công nghiệp

Cập nhật Thứ tư - 24/02/2016 08:27 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình và hệ thống xử lý khí thải lò công nghiệp
2. Số bằng,ký hiệu: 1-0009256-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/09/2010
5. Ngày cấp 27/09/2010
6. Chủ sở hữu chính Dương Văn Chức (VN)
7. Tác giả Dương Văn Chức (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý khí thải lò công nghiệp bao gồm việc dẫn dòng khí thải qua hệ thống bể chứa dung dịch hấp thụ chứa hydroxit của kim loại kiềm và/hoặc kiềm thổ và bột than hoạt tính và đẩy dòng khí thải qua bầu lọc khí bổ sung bao gồm nhiều lớp vật liệu lọc nằm vuông góc với hướng dòng khí, đảm bảo toàn bộ khí thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép theo TCVN 5937-2005. Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống xử lý khí thải lò công nghiệp để thực hiện quy trình này.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right