Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình và hệ thống thiết bị sấy rác nhờ sử dụng thiết bị thu hồi nhiệt có vật thu nhiệt không chuyển động

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 09:45 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình và hệ thống thiết bị sấy rác nhờ sử dụng thiết bị thu hồi nhiệt có vật thu nhiệt không chuyển động
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-01078
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/12/2015
5. Ngày cấp 25/12/2015
6. Chủ sở hữu chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long
7. Tác giả Trần Anh Tuấn (VN), Nguyễn Phúc Thành (VN), Nguyễn Văn Khoát (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến hệ thống thiết bị sấy rác bao gồm: (i) lò đốt rác thải; (ii) ít nhất hai thiết bị thu hòi nhiệt (1) có khối vật liệu thu nhiệt (2) không chuyển động dùng để thu hồi nhiệt và tách bụi ra khỏi khói thải của lò đốt rác thải; (iii) hầm sấy rác dùng để sấy khô rác trước khi đưa rác này vào lò đốt rác thải; (iv) thiết bị xử lý khói thải lò đốt sau khi đi qua thiết bị thu hồi nhiệt; và (v) thiết bị xử lý khí sấy thoát ra từ hầm sấy rác bằng phương pháp lọc sinh học (biofilter), trong đó thiết bị thu hồi nhiệt (1) có các cửa lấy bụi (3) được bố trí ở đáy, trong phần khe trống (4); cửa khói vào (1.1) và cửa khí nóng ra (1.4) được bố trí ở một đầu của thiết bị thu hồi nhiệt (2); cửa khói ra (1.2) và cửa không khí vào (1.3) được bố trí trên đầu đối diện; không gian bên trong thiết bị thu hồi nhiệt này có các khối vật liệu thu nhiệt (2) được ghép bằng các viên gạch chịu lửa (5) và xen kẽ giữa các khối này là các khe trống (4). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sấy rác và phương pháp sắp xếp khối vật liệu chịu lửa để tạo ra thiết bị thu hồi nhiệt dùng trong sáng chế.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right