Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình và hệ thống hạ thủy phần mật ong dạng chân không

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 14:05 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình và hệ thống hạ thủy phần mật ong dạng chân không
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2006-01024
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Sáng chế)
4. Ngày công bố 26/03/2007
5. Ngày cấp 26/03/2007
6. Chủ sở hữu chính Huỳnh Công Phóng (VN)
7. Tác giả Huỳnh Công Phóng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị hạ thuỷ phần mật ong dạng chân không, từ mật ong nguyên liệu có hàm lượng nước 22-25 gam nước/kg mật thành mật thành phẩm có hàm lượng nước 18-19,5 gam nước/kg mật.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị hạ thuỷ phần mật ong dạng chân không, từ mật ong nguyên liệu có hàm lượng nước 22-25 gam nước/kg mật thành mật thành phẩm có hàm lượng nước 18-19,5 gam nước/kg mật.
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right