Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình tổng hợp tiếng nói cho từ vay mượn

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 08:55 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình tổng hợp tiếng nói cho từ vay mượn
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-02249
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/10/2014
5. Ngày cấp 27/10/2014
6. Chủ sở hữu chính Viện nghiên cứu công nghệ FPT
7. Tác giả Trần Thế Trung (VN), Bùi Tấn Quang (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất một quy trình tổng hợp tiếng nói cho từ vay mượn, sử dụng phương pháp có chuyển đổi từ vay mượn đầu vào thành chuỗi âm vị và sau đó chuyển đổi chuỗi âm vị thành tín hiệu âm thanh, như phương pháp mô hình Markov ẩn, trong đó bước chuyển đổi từ vay mượn đầu vào thành chuỗi âm vị được thực hiện theo hai bước chính là: tìm ra cách cắt từ vay mượn thành từng mảnh, và chọn ra cụm âm vị ứng với mỗi mảnh. Quy trình có sử dụng các số liệu thống kê lấy từ một từ điển đã được xây dựng sẵn, trong đó chứa các từ đã biết và đã được cắt thành từng mảnh ứng với các cụm âm vị của từ đó. Cụ thể, cách cắt từ vay mượn được chọn để đảm bảo số lần thấy xuất hiện các mảnh cắt thu được đứng cạnh nhau trong từ điển nêu trên là nhiều nhất; và cụm âm vị ứng với mỗi mảnh cũng là cụm âm vị xuất hiện nhiều nhất trong từ điển ứng với mảnh cắt và các mảnh lân cận nó.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right