Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình tổng hợp nhiên liệu chứa butanol từ bã mía

Cập nhật Thứ năm - 18/02/2016 11:10 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình tổng hợp nhiên liệu chứa butanol từ bã mía
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2012-01629
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/03/2013
5. Ngày cấp 25/03/2013
6. Chủ sở hữu chính Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Lọc - Hóa dầu
7. Tác giả Huỳnh Quyền (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất quy trình tổng hợp nhiên liệu sinh học chứa butanol từ bã mía; nhiên liệu này chứa chủ yếu butanol với tỷ lệ axeton/butanol thấp hơn 1/2, etanol/butanol thấp hơn 1/6. Quy trình này bao gồm các bước: (i) tiền xử lý bã mía bằng phương pháp nổ hơi nước; (ii) thuỷ phân bã mía thu được từ bước (i) bằng enzym xenlulaza để tạo ra dịch thuỷ phân; (iii) lên men kỵ khí dịch thủy phân bằng chủng vi khuẩn Clostridium acetobutylicum để tạo ra dịch phản ứng chứa butanol; (iv) chiết tách dịch phản ứng thu được ở bước (iii) bằng phương pháp tách hơi qua màng để thu được sản phẩm lỏng chứa butanol; trong đó bước (i) được thực hiện ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 220 đến 2300C, thời gian lưu từ 2 đến 5 phút và áp suất nén từ 3 đến 3,5 MPa.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right