Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình tách huyết tương giàu tiểu cầu và tế bào đơn nhân từ cùng một mẫu máu cuống rốn

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 17:16 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình tách huyết tương giàu tiểu cầu và tế bào đơn nhân từ cùng một mẫu máu cuống rốn
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2014-00186
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/12/2015
5. Ngày cấp 25/12/2015
6. Chủ sở hữu chính Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
7. Tác giả Phạm Văn Phúc (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tách huyết tương giàu tiểu cầu và tế bào đơn nhân từ cùng một mẫu máu cuống rốn. Giải pháp này đã nêu ra hai quy trình có thể thu nhận cùng lúc huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) và tế bào đơn nhân (MNC) từ cùng một mẫu máu cuống rốn. Trong quy trình đầu tiên, MNC và PRP được thu nhận trong cùng một lần li tâm để thu hỗn hợp PRP và MNC trước, sau đó tách riêng MNC và PRP bằng li tâm ở bước sau. ở quy trình thứ hai, MNC và PRP được tách riêng bằng cách li tâm ở bước đầu tiên, sau đó MNC được tách ra từ các tế bào khác trong máu.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right