Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình sản xuất vật liệu nano compozit từ bismaleimit và khoáng sét nano

Cập nhật Thứ tư - 03/02/2016 09:47 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình sản xuất vật liệu nano compozit từ bismaleimit và khoáng sét nano
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0001017-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/05/2010
5. Ngày cấp 25/05/2010
6. Chủ sở hữu chính Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polymer - Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh (VN)
7. Tác giả Hoàng Xuân Tùng (VN), Nguyễn Hữu Niếu (VN), Chế Đông Biên (VN), Nguyễn Quốc Việt (VN), Nguyễn Đắc Thành (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình sản xuất vật liệu nano compozit từ bismaleimit (BMI) và khoáng sét nano bao gồm các công đoạn theo trình tự thực hiện: cho maleic anhyđrit (AM) phản ứng với oxy đianilin (ODA) trong axeton để tạo ra dung dịch axit polyamic (PAA); phân tán khoáng sét nano vào dung dịch PAA để tạo ra huyền phù PAA - khoáng sét nano trong axeton; imit hóa huyền phù PAA - khoáng sét nano thu được ở trên bằng chất xúc tác để tạo ra vật liệu nano compozit; và hoàn tất vật liệu nano compozit; trong đó khoáng sét nano được khuếch tán vào dung dịch PAA bằng phương tiện khuấy cơ học và siêu âm sao cho khoáng sét nano phân tán vào dung dịch PAA, đồng thời một phần PAA được chốn vào bên trong các lớp khoáng sét nano. Vật liệu nano compozit theo giải pháp hữu ích vẫn giữ được các tính chất nhiệt ưu việt của BMI đồng thời có độ nhớt được cải thiện, nó thích hợp dùng làm chất nền để sản xuất các sản phẩm chứa vật liệu nano compozit bằng phương pháp ép nóng.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right