Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình sản xuất vacxin cúm

Cập nhật Thứ bảy - 20/02/2016 10:50 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình sản xuất vacxin cúm
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2011-01753
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Sáng chế)
4. Ngày công bố 05/07/2011
5. Ngày cấp 05/07/2011
6. Chủ sở hữu chính Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1
7. Tác giả Đỗ Thủy Ngân (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất vacxin cúm bao gồm các bước: nuôi cấy và chuẩn bị tế bào thận khỉ tiên phát (PMKc), gây nhiễm virut cúm vào tế bào PMKc, gặt và tinh sạch hỗn dịch virut, làm bất hoạt hỗn dịch virut, cô đặc và thẩm tích hỗn dịch virut, pha bán thành phẩm cuối cùng và sản xuất vacxin thành phẩm.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right