Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình sản xuất trà sinh học từ cây rau má

Cập nhật Thứ năm - 25/02/2016 08:40 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình sản xuất trà sinh học từ cây rau má
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2010-03011
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/04/2011
5. Ngày cấp 25/04/2011
6. Chủ sở hữu chính Công ty cổ phần công nghệ sinh học
7. Tác giả Lê Văn Tri (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất trà sinh học từ cây rau má hữu cơ bao gồm các công đoạn chuẩn bị nguyên liệu rau má bằng cách làm sạch rau má thu hoạch được và cho vào máy sấy (hoặc buồng sấy) khô chân không ở nhiệt độ sấy là 75-80oC trong thời gian sấy là 3 giờ để thu được rau má khô, trong đó rau má hữu cơ là rau má được trồng theo phương pháp nông nghiệp hữu cơ chỉ dùng toàn phân phức hợp hữu cơ vi sinh Fitohoocmon được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích HI-0201; nghiền và trộn với chất bảo quản tự nhiên đường hải tảo theo tỷ lệ 0,001% khối lượng; và tạo sản phẩm. 
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right