Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình sản xuất thạch cao nhân tạo từ bã thải thạch cao phospho để dùng làm chất phụ gia cho xi măng

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 09:18 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình sản xuất thạch cao nhân tạo từ bã thải thạch cao phospho để dùng làm chất phụ gia cho xi măng
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-00750
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
7. Tác giả Kiều Văn Mát (VN), Nguyễn Đình Tuyển (VN), Vũ Văn Chiến (VN), Nguyễn Văn Dư (VN), Phạm Văn Tình (VN), Nguyễn Văn Thắng (VN), Nguyễn Hồng Quyền (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất thạch cao nhân tạo từ bã thải thạch cao phospho bao gồm các bước: i) tách than ra khỏi bã thải thạch cao phospho bằng quá trình tuyển nổi thạch cao để thu được thạch cao đã loại than, ii) tuyển nổi thạch cao thu được ở bước i) và tách loại Si02 để thu được thạch cao dạng đihyđrat (CaS04.2H20) đã được loại bớt Si02, iii) nung chuyển hóa thạch cao dạng đihyđrat (CaS04.2H20) thu được ở bước ii) để tạo ra hỗn họp thạch cao bao gồm 90% khối lượng CaSO4.0,5H2O và 10% khối lượng CaS04.2H20, và iv) tạo ra thạch cao nhân tạo dạng viên bằng cách trộn thạch cao dạng đihyđrat (CaS04.2H20), thạch cao hỗn họp thu được ở bước iii), CaO và H20 với nhau, sau đó tiến hành vê viên và ủ trong 24 giờ.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right