Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình sản xuất silic oxit vô định hình từ trấu

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 11:34 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình sản xuất silic oxit vô định hình từ trấu
2. Số bằng,ký hiệu: 1-0009997-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 18/01/2012
5. Ngày cấp 18/01/2012
6. Chủ sở hữu chính Trần Bình (VN)
7. Tác giả Trần Bình (VN), Bùi Đình Hải (VN), Nguyễn Thạc Sửu (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất silic oxit vô định hình từ trấu gồm các công đoạn: (i) than hóa trấu, (ii) tạo viên than trấu, (iii) nhiệt luyện than trấu, (iv) nghiền siêu mịn silic oxit vô định hình nhằm tạo ra được silic oxit có độ vô định hình cao (³95%) để có thể sử dụng làm chất phụ gia cho bê tông chất lượng cao, bê tông cường độ cao và siêu cao
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right